تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - جویای کار در رشته کامپیوتر
----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اینجانب الماشاکری کاردان کامپیوتراز دانشگاه آزاد واحد آبادان جویای کار می باشم .

 شماره تماس 09360462208--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------