تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - MATTER
----------------------------------- ---------------------------------------

نرم افزار MATTER

 

این نرم افزار  شامل قسمت های زیر می باشد :

1-MATTER Bookshelf    2-MATTER Glossary       3-MATTER Help & Tutorial    4-MATTER in Schools

همچنین این نرم افزار غیر از 4 بخش اصلی فوق دارای قسمت هایی شامل : # توضیحاتی پیرامون آلومینیم خالص و آلیاژهایش نظیر: خواص آلومینیم خالص و آلیاژ های آن ، نمایش دیاگرام های فازی آنها و معرفی انواع آلیاژهای کارشده و ریختگری(به همراه تفاوت های آنها)و روش بدست آوردن دماهای بحرانی و تاثیر آن بر تغیرات خواص آلیاژهای آن و همچنین تعیین نوع عملیات حرارتی مورد نیاز برای آلیاژهای مختلف و تعیین سری های آلومینیم بر حسب نوع آلیاژهایش (بین 1XXX تا 8XXX ) - تعیین خواص آلیاژهای آلومینیم در حالت انحلال جامد یا پیر سختی یا تنش سختی و همچنین نمایش خواص و حالات آلیاژهای آلومینیم و... به صورت تصویر یا فیلم لحظه به لحظه یا نمودار(دیاگرام) یا فرمولی و... # توضیحاتی درباره کامپوزیت های فلزی مثل خواص کامپوزیت های فلزی ، قابلیت انتقال بار آنها و همچنین تعیین محدوده های کامپوزیتی و نمایش رفتار شکست آنها با توجه به نوع کامپوزیت های مورد استفاده در کار ، تعیین میزان کشش یا تنش کشش در زمینه های کامپوزیت های فیبری کوچک ، تعیین مقدار مدول شکست آنها و نمایش نمودار ،فیلم ، تصاویر ، فرمول های مورد نیاز و.... # توضیحاتی در مورد نفوذ اتمی در فلزات و آلیاژهای آنها شامل :Interstitial Diffusion ، Self-Diffusion in Metals ،  Siffusion in Substitutional Alloys که به صورت تصویر یا فیلم لحظه به لحظه یا نمودار و فرمول و... نمایش داده شده اند # نمایش انواع عیوب کریستالی و نواقص بلوری نظیر جای خالی ، نابجایی ، بین نشینی و ...  و همچنین آشنایی با نابجایی ها شامل نابجایی های طبیعی یا متحرک یا Interaction یا  Bowing of Dislocations  #نمایش فیلم زنده و تصاویری پیرامون : سطوح انرژی ،لایه های اتمی ، لیزر ، نحوه انتقال الکترون ، دانسیته های پایا و اشعه ایکس و بمباران اتمی # آشنایی با میکروسکوپ های الکترونی SEM وTEM ، زمینه های کاربردشان ، طریقه کارکرد آنها ، و ابزارهای موجود در آنها که(آموزش این دستگاه ها) شامل : تفنگ الکترونی،لیزر های الکترونی،پمپ های خلا،دوربین ها و نمایشگرها،جداکننده ها و سیستمهای اسکنر و جستجوگر و آشنایی با طریقه آنالیز این دستگاه ها و .... # آنالیز تصویر های بدست آمده از میکروسکوپ ها و دست یابی به فاز ها و تعیین نوع آلیاژها(ی زمینه) و تعیین ساختار و تعیین مقدار عناصر ترکیبی موجود در قطعه مورد آزمایش و میزان درصد عناصر آلیاژی موجود در ترکیب (باتوجه به تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ ها) و.... # آشنایی با انواع دیاگرام های فازی ، نمایش و تعیین میزان حلالیت اتم ها موجود در آلیاژ در هم و تاثیر آن بر خواص و شکل نمودار ، آنالیز حرارتی ، تعیین سیستم های آلیاژِ نمونه و سیستم آلیاژی یوتکتیک ، تعیین مکان و نمایش نوع فاز ها و تعیین فاز های مرکب موجود در دیاگرام ها ، نمایش و تعیین ناحیه های فلزی آلفا و بتا و گاما در نمودار مس-نقره و... ، تعیین مکان میکروساختارهای یوتکتیک و هیپویوتکتیک و .... # توضیحاتی درباره پلیمرها نظیر : تغییر شکل پلیمر ها و مدول های مکانیکی و خواص مکانیکی و روش های طراحی و ساخت آنها و.... # Rubber Elasticity  # نمایش انواع دیاگرام های فازی حرارتی و... . همه قسمت های گفته شده شامل تصویر و فیلم های لحظه به لحظه و نمودار و فرمول(و دیگر بخش ها) می باشند .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت سی دی این نرم افزار

 3500 تومان

در ضمن هزینه ارسال پستی این نرم افزار به عهده خریدار می باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره تماس جهت تهیه این نرم افزار :

بذرافشان     09113742541 

09380131667

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

فقط 3500 تومان

سی دی نرم افزار

matter

فقط 3500 تومان