تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم
----------------------------------- ---------------------------------------
سه شنبه 20 مرداد 1388

آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم

   نوشته شده توسط: ادریس    نوع مطلب :آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

مقدمه

آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیم به عنوان آلیاژی اصل به علت سیالیت زیاد كه ناشی از وجود حجم نسبتا زیاد‌‌‌Al-Si  است. مهمترین آلیاژهای ریخته گری محسوب می شود.

مزایای دیگر این نوع آلیاژ ریخته گری مقاومت خوردگی بالا و جوش پذیری ،خوب است و اینكه سیلیسیم ضریب انبساط حرارتی را كاهش می دهد در هر حال به علت وجود ذرات سخت سیلیسیم در زیر ساختار ماشین كاری این آلیاژ مشكل است.

حلالیت سیلیسیم در آلومینیوم در درجه حرارت محیط ناچیز و حدود 0.05% می باشد یوتكتیك بین محلول جامد آلومینیوم حاوی بیش از یك درصد سیلیسیم خالص به عنوان فاز دوم تشكیل می شود. تركیب دقیق یوتكتیك هنوز مورد شك و تردید است ولی امروزه تقریبا تركیب Al-12/7% si به عنوان یوتكتیك قابل قبول است.

 انجماد آهسته یك آلیاژ ‌‌Al-Si خالص تولید ریزساختار بسیار درشت می كند كه در آن یوتكتیك به صورت صفحات یا سوزنی های بسیار بزرگ سیلیسیم در یك زمینه ی پیوسته ی آلومینیومی تشكیل می شود.

 

نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم

نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم(Al-Si) بر حسب درجه حرارت-درصد وزنی شکل شماره 1

خواص آلیاژ :

تاثیر سیلیسیم درخواص مكانیكی آلیاژ آلومینیم به ساختمان میكروسكوپی وچگونگی انجماد ان بستگی دارد واز این رو ،آلیاژ در شرایط مختلف تولید (ماسه وفلزی وتحت فشار)خواص متفاوتی دارد. كه قالبهای فلزی بهترین نتیجه رادر ریخته گری این آلیاژ دارد.

این الیاژها عملیات حرارتی بخصوصی ندارند وخواص مكانیكی آنها تغییرات عمده ای در اثر عملیات محلولی وزمان پیر سختی ندارد. سیلیسیم با افزایش سیا لیت آلیاژ (تركیب یوتكتیك) و كاهش درصد جذب گاز وتسهیل انجماد پوسته ای وخواص ریخته گری آلیاژ رابهبود می بخشد و ازاین نظر آلیاژ بسیار مناسبی است .

 

گر چه آلیاژهای Al – Si به دلیل آن که فاز آلومینیم در سرد کردن سریع قابلیت فوق اشباع شدن با سیلیسیم را دارد در مقابل عملیات حرارتی از خود عکس العمل نشان می دهد، ولی با افزودن برخی از عناصر دیگر مانند مس و منیزیم مقاوم شدن بسیار زیادتری قابل حصول است. مس استحکام را افزایش می‌دهد و قابلیت ماشینكاری را بهبود می‌بخشد گر چه این امر با کاهش سیالیت انعطاف‌پذیری و مقاومت خوردگی توام است. سالها است که آلیاژ Al – Si- Cu  در دسترس بوده ویك حالت بهینه بین  خواص  مختلف حاصل شده است.

خواص ریخته گری و ذوب :

الومینیم والیاژهای آن بدیل نقطه ذوب كم وبرخورداری از ،سیالت مناسب وهمچنین گسترش خواص مكا نیكی وفیزیكی در اثر آلیاژسازی وقبول پدیده های عملیات حرارتی ومكانیكی در صنایع امروز از اهمیت زیادی برخوردارند . عناصر مختلف آلومینیم سیلیسیم منیزیم ومس در خواص مكانیكی این عنصر شدیدا تاثیر میكند ویك رشته آلیاژهای صنعتی راپدید می اورندكه ازمقاومت مكانیكی ومقاومت به خورندگی وقابلیت ماشین كاری بسیار مطلوبی برخوردارند .

 

منابعی كه باعث كاهش خواص مكانیكی میشوند :

1 فعل وانفعالات با هوا : باعث تشكیل انواع حباب های گازی ونیترورها میشوند.

2 فعل انفعالات با سوخت : باعث تشكیل انواع اكسیدها كربورها وحباب های گازی میشوند.

3 فعل وانفعالات با مواد نسوز : كه اكسیدها ونا خالصیهای فلزی را شامل میشود .

4 فعل وانفعالات باوسایل ذوب : كه انواع اكسیدها وتركیبات فلزی را حاصل مینماید .

5 فعل وانفعالات با مواد قالب : كه جذب گاز واكسیداسیون را تشدید میكند .

6 دخول مكانیكی عناصر و وسایل ذوب  وقالبگیری در اثر عدم دقت .

 

سیالیت آلیاژ:

سیالیت آلیاژهای آلومینیم در حضور تركیبات غیر فلزی وتركیبات فلزی شدیدا كاهش می یابد واین بیشتر بدلیل افزایش تنش سطحی مذاب آلومینیم در قبال این عناصر است، تعیین كاهش سیالیت توسط مواد اكسیدی ومواد تركیبی در آزمایشهای مختلف اثبات شده است. ولی از آنجا كه سیالیت بیشتر تحت تاثیر تغییر درجه حرارت میباشد نمیتوان انتظار داشت كه سیالیت عناصر در مقابل تركیبات مختلف شدیدا كاهش می یابد .

 

تولید آلیاژ :

سیلیسیم معمولا به صورت هاردنر آلومینیم سیلیسیم با تركیب 13 یا22 % سیلیسیم به مذاب افزوده میشود .

كه دراین الیاژ در اثر القا سیلیسیم خورده شده به مذاب آلومینیم تولید میگردد. سیلومین ها به سهولت در آلومینیم مذاب حل میشوند . نقطه ذوب آنها حدود 580 درجه سانتیگراد میباشد . بایستی توجه داشت كه اعمال دگازین وفلاكسینگ همواره قبل از ظریف كردن با سدیم انجام گیرد .

 

نحوه آزمایش

هدف: 1- بررسی سیالیت آلیاژ الومینیم سیلیسیم 5 درصد با استفاده از مدل صفحه ای واسپیرال.

2 بررسی ریز ساختار آلیاژ

وسایل مورد نیاز: كوره زمینی بوته-كمچه انبر ابزار ومواد قالبگیری مدل(صفحه ای واسپیرال).

 

شرح آزمایش: ابتدا مدلهای مربوطه را قالبگیری كرده وآنرا كاملا خشك میكنیم سپس بوته را تمیز كرده وپیشگرم میكنیم بعد آلیاژ مورد نظر (آلومینیم سیلیسیم 5 درصد)را به مقدار لازم درون بوته قرار داده سپس به كوره انتقال میدهیم .كوره را روشن كرده بعد از مدت زمان تقریبا 10 الی15 دقیقه وبا یك فوق ذوب مناسب كوره را خاموش وبوته را بیرون آورده وبه درون كمچه انتقال میدهیم ،درجه ها را جفت كرده وذوب ریزی راانجام میدهیم.بعد از سرد شدن درجه ها قطعات را تمیز كرده ونمونه های لازم را از قسمت راهگاه جدا نمودیم وآنرا برای متالوگرافی آماده كردیم.

 

نتیجه آزمایش :

1: طول مارپیچ تماما" پر شد همچنین كل مساحت مدل صفحه ای توسط ذوب پر شد كه این بیانگر سیالیت مناسب آلیاژ آلومینیم سیلیسیم5 درصد است.

2: برای انجام متالوگرافی نمونه را بعد از آماده سازی و پولیش با اچانت3  HNO اچ كردیم (بدلیل نبودن اچانت كلر) .  كه ریز ساختار در بزرگنمایی های مختلف در ادامه آورده شده است.

ساختار تشكیل شده عبارتند از تیغه های سیلیسیم كه پراكندگی منظمی در زمینه آلومینیم دارند .درضمن ،سطح این نمونه نسبت به آلیاژ قبلی حفرات بیشتری دارد .

 

 

 

 

 >
برچسب ها: آلومینیم و آلیاژهای آن ، آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم ، مقدمه آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیم به عنوان آلیاژی اصل به علت سیالیت زیاد كه ناشی از وجود حجم نسبتا زیاد‌‌‌Al-Si است. مهمترین آلیاژهای ریخته گری محسوب می شود. مزایای دیگر این نوع آلیاژ ریخته گری مقاومت خوردگی بالا و جوش پذیری ، خوب است و اینكه سیلیسیم ضریب انبساط حرارتی را كاهش می دهد در هر حال به علت وجود ذرات سخت سیلیسیم در زیر ساختار ماشین كاری این آلیاژ مشكل است. حلالیت سیلیسیم در آلومینیوم در درجه حرارت محیط ناچیز و حدود 0.05% می باشد یوتكتیك بین محلول جامد آلومینیوم حاوی بیش از یك درصد سیلیسیم خالص به عنوان فاز دوم تشكیل می شود. تركیب دقیق یوتكتیك هنوز مورد شك و تردید است ولی امروزه تقریبا تركیب Al-12/7% si به عنوان یوتكتیك قابل قبول است. انجماد آهسته یك آلیاژ ‌‌Al-Si خالص تولید ریزساختار بسیار درشت می كند كه در آن یوتكتیك به صورت صفحات یا سوزنی های بسیار بزرگ سیلیسیم در یك زمینه ی پیوسته ی آلومینیومی تشكیل می شود. نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم(Al-Si) بر حسب درجه حرارت-درصد وزنی شکل شماره 1 خواص آلیاژ : تاثیر سیلیسیم درخواص مكانیكی آلیاژ آلومینیم به ساختمان میكروسكوپی وچگونگی انجماد ان بستگی دارد واز این رو ، آلیاژ در شرایط مختلف تولید (ماسه وفلزی وتحت فشار)خواص متفاوتی دارد. كه قالبهای فلزی بهترین نتیجه رادر ریخته گری این آلیاژ دارد. این الیاژها عملیات حرارتی بخصوصی ندارند وخواص مكانیكی آنها تغییرات عمده ای در اثر عملیات محلولی وزمان پیر سختی ندارد. سیلیسیم با افزایش سیا لیت آلیاژ (تركیب یوتكتیك) و كاهش درصد جذب گاز وتسهیل انجماد پوسته ای وخواص ریخته گری آلیاژ رابهبود می بخشد و ازاین نظر آلیاژ بسیار مناسبی است . گر چه آلیاژهای Al – Si به دلیل آن که فاز آلومینیم در سرد کردن سریع قابلیت فوق اشباع شدن با سیلیسیم را دارد در مقابل عملیات حرارتی از خود عکس العمل نشان می دهد ، ولی با افزودن برخی از عناصر دیگر مانند مس و منیزیم مقاوم شدن بسیار زیادتری قابل حصول است. مس استحکام را افزایش می‌دهد و قابلیت ماشینكاری را بهبود می‌بخشد گر چه این امر با کاهش سیالیت انعطاف‌پذیری و مقاومت خوردگی توام است. سالها است که آلیاژ Al – Si- Cu در دسترس بوده ویك حالت بهینه بین خواص مختلف حاصل شده است. خواص ریخته گری و ذوب : الومینیم والیاژهای آن بدیل نقطه ذوب كم وبرخورداری از ، سیالت مناسب وهمچنین گسترش خواص مكا نیكی وفیزیكی در اثر آلیاژسازی وقبول پدیده های عملیات حرارتی ومكانیكی در صنایع امروز از اهمیت زیادی برخوردارند . عناصر مختلف آلومینیم سیلیسیم منیزیم ومس در خواص مكانیكی این عنصر شدیدا تاثیر میكند ویك رشته آلیاژهای صنعتی راپدید می اورندكه ازمقاومت مكانیكی ومقاومت به خورندگی وقابلیت ماشین كاری بسیار مطلوبی برخوردارند . منابعی كه باعث كاهش خواص مكانیكی میشوند : 1 –فعل وانفعالات با هوا : باعث تشكیل انواع حباب های گازی ونیترورها میشوند. 2 –فعل انفعالات با سوخت : باعث تشكیل انواع اكسیدها كربورها وحباب های گازی میشوند. 3 –فعل وانفعالات با مواد نسوز : كه اكسیدها ونا خالصیهای فلزی را شامل میشود . 4 –فعل وانفعالات باوسایل ذوب : كه انواع اكسیدها وتركیبات فلزی را حاصل مینماید . 5 –فعل وانفعالات با مواد قالب : كه جذب گاز واكسیداسیون را تشدید میكند . 6 –دخول مكانیكی عناصر و وسایل ذوب وقالبگیری در اثر عدم دقت . سیالیت آلیاژ: سیالیت آلیاژهای آلومینیم در حضور تركیبات غیر فلزی وتركیبات فلزی شدیدا كاهش می یابد واین بیشتر بدلیل افزایش تنش سطحی مذاب آلومینیم در قبال این عناصر است ، تعیین كاهش سیالیت توسط مواد اكسیدی ومواد تركیبی در آزمایشهای مختلف اثبات شده است. ولی از آنجا كه سیالیت بیشتر تحت تاثیر تغییر درجه حرارت میباشد نمیتوان انتظار داشت كه سیالیت عناصر در مقابل تركیبات مختلف شدیدا كاهش می یابد . تولید آلیاژ : سیلیسیم معمولا به صورت هاردنر آلومینیم سیلیسیم با تركیب 13 یا22 % سیلیسیم به مذاب افزوده میشود . كه دراین الیاژ در اثر القا سیلیسیم خورده شده به مذاب آلومینیم تولید میگردد. سیلومین ها به سهولت در آلومینیم مذاب حل میشوند . نقطه ذوب آنها حدود 580 درجه سانتیگراد میباشد . بایستی توجه داشت كه اعمال دگازین وفلاكسینگ همواره قبل از ظریف كردن با سدیم انجام گیرد . نحوه آزمایش هدف: 1- بررسی سیالیت آلیاژ الومینیم سیلیسیم 5 درصد با استفاده از مدل صفحه ای واسپیرال. 2 – بررسی ریز ساختار آلیاژ وسایل مورد نیاز: كوره زمینی – بوته-كمچه –انبر –ابزار ومواد قالبگیری – مدل(صفحه ای واسپیرال). شرح آزمایش: ابتدا مدلهای مربوطه را قالبگیری كرده وآنرا كاملا خشك میكنیم سپس بوته را تمیز كرده وپیشگرم میكنیم بعد آلیاژ مورد نظر (آلومینیم سیلیسیم 5 درصد)را به مقدار لازم درون بوته قرار داده سپس به كوره انتقال میدهیم .كوره را روشن كرده بعد از مدت زمان تقریبا 10 الی15 دقیقه وبا یك فوق ذوب مناسب كوره را خاموش وبوته را بیرون آورده وبه درون كمچه انتقال میدهیم ، درجه ها را جفت كرده وذوب ریزی راانجام میدهیم.بعد از سرد شدن درجه ها قطعات را تمیز كرده ونمونه های لازم را از قسمت راهگاه جدا نمودیم وآنرا برای متالوگرافی آماده كردیم. نتیجه آزمایش : 1: طول مارپیچ تماما" پر شد همچنین كل مساحت مدل صفحه ای توسط ذوب پر شد كه این بیانگر سیالیت مناسب آلیاژ آلومینیم سیلیسیم5 درصد است. 2: برای انجام متالوگرافی نمونه را بعد از آماده سازی و پولیش با اچانت3 HNO اچ كردیم (بدلیل نبودن اچانت كلر) . كه ریز ساختار در بزرگنمایی های مختلف در ادامه آورده شده است. ساختار تشكیل شده عبارتند از تیغه های سیلیسیم كه پراكندگی منظمی در زمینه آلومینیم دارند .درضمن ، سطح این نمونه نسبت به آلیاژ قبلی حفرات بیشتری دارد . ،

Premium Spotify APK
دوشنبه 28 مرداد 1398 12:22 ب.ظ
Like this blog.Thanks foe being here.
breast augmentation
شنبه 19 مرداد 1398 10:48 ق.ظ
I am really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any web browser compatibility issues?

A couple of my blog readers have complained about
my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari.

Do you have any tips to help fix this problem?
cut machine hair
سه شنبه 15 مرداد 1398 05:34 ب.ظ
Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.
I will make certain to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage that
you continue your great job, have a nice afternoon!
נערת ליווי ברמת גן
دوشنبه 14 مرداد 1398 05:50 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee,
he's developing a cappuccino. They are handsome.

Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He or she is well made, with incredible arms including a chest that sticks out for this
sweater. We're standing before of one another dealing with how we live, what we would like for
future years, what we're looking for on another person. He starts telling me that he's got been rejected plenty of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for good reason right.
But tell me, make use of reject me, does one Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he explained as I buy much better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I prefer how you will think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you enjoy ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone to know whatever they want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of attempting a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new things, especially when it comes to making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut with the chase, like you just did. To become
honest, this is a huge turn on.
konto dla młodych ranking
شنبه 12 مرداد 1398 04:16 ب.ظ
My developer is trying to convince me to move
to .net from PHP. I have always disliked the idea because of
the expenses. But he's tryiong none the less.
I've been using WordPress on a number of websites for
about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net. Is there
a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:59 ق.ظ

Kudos, Loads of write ups.

canadian prescription drugstore cialis from canada trusted pharmacy canada scam canada medications cheap drugstore online india northwest pharmacies in canada canadian pharmacies online prescriptions canadianpharmacy prescriptions from canada without canadian pharmacies that ship to us
gambling
شنبه 5 مرداد 1398 08:22 ق.ظ
I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blpg that's both educative and interesting,
and without a doubt, you've hit the nail on thhe head. Thhe problem is something that too few men and women are
speaking intelligently about. I am very happy that I stumblped across this
inn my search for something relating to this.
百度下拉词
جمعه 4 مرداد 1398 10:47 ق.ظ
I am truly pleased to glance at this website posts which includes
tons of valuable information, thanks for providing such information.
צימרים
چهارشنبه 26 تیر 1398 12:46 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search
by region, find in a few minutes a villa for
rental by city, various rooms lofts and villas. Be impressed by the images and
information that they have to offer you. The website is a center for every body the ads from the field, bachelorette
party? Use someone who leaves Israel? Regardless of the reason why you will need to rent a villa for a forthcoming event or
simply just a gaggle recreation appropriate for
any age. The site is also the center of rooms
with the hour, which is definitely another subject, for
lovers who are searhing for a lavish room equipped for discreet entertainment by
using a spouse or lover. Whatever you are looking at, the 0LOFT website
makes a hunt for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
najlepsze konto
شنبه 22 تیر 1398 11:56 ب.ظ
Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.
It was truly informative. Your site is extremely helpful.
Many thanks for sharing!
Intensive Driving Courses
پنجشنبه 13 تیر 1398 03:57 ب.ظ
Thanks for sharing! great articla
Havaianas Flip Flops
پنجشنبه 13 تیر 1398 02:25 ب.ظ
Great site! Thank for sharing
Chinese RX
یکشنبه 9 تیر 1398 06:28 ق.ظ
Have you ever thought about adding a little
bit more than just your articles? I mean, what yoou say
is valuable and all. However think about if you added some great photos or videos to give yur posts more, "pop"!

Your content is excellent but with imagges aand
video clips, this website could unmdeniably be onne of the greatest in its niche.
Very good blog!
שירותי ליווי ברמת גן
شنبه 8 تیر 1398 05:38 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen.
They are well-built, with incredible arms as well as a chest that stands out for
this sweater. We're standing ahead of each other preaching about our everyday life, what we would like for the
future, what we're trying to find on another person. He
starts telling me that bigger been rejected a great deal of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting
his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for good reason right.

But tell me, you wouldn't reject me, might you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at this time?' he was quoted saying as I recieve better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you like girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone to know whatever they want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when you attempt new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially with regards to making a new challenge in bed ', I intimate ‘And I really like females who are direct, who cut through the chase, like you may did. Being
honest, which is a huge turn on.
שירותי ליווי ברמת גן
شنبه 8 تیر 1398 07:22 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They're well
developed, with incredible arms plus a chest that shines for this sweater.
We're standing right in front of each other discussing how we live, what
you want in the future, what we're interested in on another person. He starts saying that
bigger been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have
faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for grounds right.
But let me know, you wouldn't reject me, could you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you right now?' he stated as I am nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I enjoy how you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know whatever they want. A person that won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid of trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying something mroe challenging, especially in terms of making new stuff in the bed room ', I intimate ‘And I really like girls who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To be
honest, which is a huge turn on.
fernando martinez gomez tejedor
جمعه 7 تیر 1398 06:44 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It if truth bee told was a leisure acccount it.
Glance advanced to far deliered agreeable from you! However, how
could we communicate?
שירותי ליווי ברמת גן
پنجشنبه 6 تیر 1398 09:38 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for
his face, hazel eyes and the most amazing
lips I've seen. He could be well built, with incredible arms
and a chest that is different on this sweater.

We're standing in the front of each other speaking about our lives, what we wish
into the future, what we're interested in on another person. He starts
saying that he's got been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only
say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for good reason right.
But let me know, make use of reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you today?' he said as I receive far better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, function it.' I reply.

‘I prefer how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you never know the things they want. A person that won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid of trying new stuff, especially in regards to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. For being
honest, which is a huge turn on.
נערת ליווי
چهارشنبه 5 تیر 1398 02:20 ق.ظ
"We have to build completely to another crescendo, cheri,"
he said. "Therefore we will have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust,
and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I used to be feeling a stronger arousal now as I felt his cock
slide between my sensitive lips. I felt the head
of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I want to him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back up
to my clit.

I was aching to acquire him inside, and I really could tell that his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to complement mine, and I knew the experience of my
wet pussy lips about the head of his cock was getting excessive both for of us.


"Allow finale begin," he stated, anf the husband slid the top of his cock inside me.Both of us gasped while he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and the man threw his head back within the
sensation. Inch by excruciating inch he pushed his
cock inside me, and each and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I wanted everthing inside me. I rolled to the side and rested my leg against
his shoulder, anf the husband plunged his cock up in.
http://rolano.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:17 ق.ظ

Truly plenty of awesome info!
generic low dose cialis achat cialis en europe cialis uk what is cialis enter site natural cialis buy name brand cialis on line cialis 30 day trial coupon cialis 10mg prix pharmaci wow cialis tadalafil 100mg calis
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 03:19 ب.ظ

Truly tons of good data!
viagra cialis levitra where do you buy cialis side effects of cialis buy cialis online legal cialis daily new zealand best generic drugs cialis we recommend cialis best buy tadalafil generic buying cialis overnight cialis 20 mg cut in half
Buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 12:45 ق.ظ

You made your point.
cialis authentique suisse cialis mit grapefruitsaft tadalafil 10 mg we like it safe cheap cialis tadalafil order a sample of cialis buy cheap cialis in uk cialis for sale in europa venta de cialis canada buy cialis sample pack
http://brazeral.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:47 ق.ظ

You actually reported it wonderfully!
cialis pills legalidad de comprar cialis cialis coupons printable precios cialis peru generic cialis pro generic cialis soft gels cialis dosage warnings for cialis cialis generico online cialis generico en mexico
http://macucha.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:34 ب.ظ

Amazing a good deal of helpful facts.
cialis rezeptfrei buying brand cialis online cialis therapie acheter cialis kamagra generic cialis soft gels cialis soft tabs for sale tesco price cialis cialis taglich cialis wir preise look here cialis cheap canada
cbd hemp oil for sale
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:47 ق.ظ
Hello! This iis kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it very difficult to set up your ownn blog? I'm not
very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure wwhere to start.
Do you have any tips or suggestions? Thanks
cialis commercial
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:20 ق.ظ

Superb info, Many thanks.
get cheap cialis how do cialis pills work achat cialis en suisse look here cialis order on line cialis 20mg cialis super acti cialis generisches kanada prezzo di cialis in bulgaria try it no rx cialis cialis with 2 days delivery
generic cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:37 ب.ظ

Kudos! I like this!
precios cialis peru cialis 5mg get cheap cialis can i take cialis and ecstasy cialis alternative safe site to buy cialis online we like it safe cheap cialis cialis coupons printable generic cialis 20mg tablets where cheapest cialis
cialis generico lilly
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

You actually revealed this very well!
cialis 50 mg soft tab prescription doctor cialis acquistare cialis internet cialis generika in deutschland kaufen cialis farmacias guadalajara discount cialis cialis 5 mg schweiz look here cialis cheap canada cialis 5 mg scheda tecnica cialis canadian drugs
http://thropenmat.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:14 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
tadalafil 5mg buy name brand cialis on line cialis purchasing cialis prezzo in linea basso cialis coupons printable we recommend cheapest cialis cialis soft tabs for sale are there generic cialis effetti del cialis overnight cialis tadalafil
cialis ahumada
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:17 ق.ظ

You suggested it really well.
how much does a cialis cost only now cialis 20 mg we choice cialis pfizer india cialis usa cost cialis 50 mg soft tab cialis coupon canadian cialis prescription doctor cialis estudios de cialis genricos buy cialis online cheapest
Cialis prices
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:57 ب.ظ

Whoa a good deal of awesome info!
free generic cialis when can i take another cialis weblink price cialis cialis tablets non 5 mg cialis generici cialis generisches kanada acquisto online cialis enter site 20 mg cialis cost prezzo cialis a buon mercato cialis canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30