تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم
----------------------------------- ---------------------------------------
سه شنبه 20 مرداد 1388

آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم

   نوشته شده توسط: ادریس    نوع مطلب :آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

مقدمه

آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیم به عنوان آلیاژی اصل به علت سیالیت زیاد كه ناشی از وجود حجم نسبتا زیاد‌‌‌Al-Si  است. مهمترین آلیاژهای ریخته گری محسوب می شود.

مزایای دیگر این نوع آلیاژ ریخته گری مقاومت خوردگی بالا و جوش پذیری ،خوب است و اینكه سیلیسیم ضریب انبساط حرارتی را كاهش می دهد در هر حال به علت وجود ذرات سخت سیلیسیم در زیر ساختار ماشین كاری این آلیاژ مشكل است.

حلالیت سیلیسیم در آلومینیوم در درجه حرارت محیط ناچیز و حدود 0.05% می باشد یوتكتیك بین محلول جامد آلومینیوم حاوی بیش از یك درصد سیلیسیم خالص به عنوان فاز دوم تشكیل می شود. تركیب دقیق یوتكتیك هنوز مورد شك و تردید است ولی امروزه تقریبا تركیب Al-12/7% si به عنوان یوتكتیك قابل قبول است.

 انجماد آهسته یك آلیاژ ‌‌Al-Si خالص تولید ریزساختار بسیار درشت می كند كه در آن یوتكتیك به صورت صفحات یا سوزنی های بسیار بزرگ سیلیسیم در یك زمینه ی پیوسته ی آلومینیومی تشكیل می شود.

 

نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم

نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم(Al-Si) بر حسب درجه حرارت-درصد وزنی شکل شماره 1

خواص آلیاژ :

تاثیر سیلیسیم درخواص مكانیكی آلیاژ آلومینیم به ساختمان میكروسكوپی وچگونگی انجماد ان بستگی دارد واز این رو ،آلیاژ در شرایط مختلف تولید (ماسه وفلزی وتحت فشار)خواص متفاوتی دارد. كه قالبهای فلزی بهترین نتیجه رادر ریخته گری این آلیاژ دارد.

این الیاژها عملیات حرارتی بخصوصی ندارند وخواص مكانیكی آنها تغییرات عمده ای در اثر عملیات محلولی وزمان پیر سختی ندارد. سیلیسیم با افزایش سیا لیت آلیاژ (تركیب یوتكتیك) و كاهش درصد جذب گاز وتسهیل انجماد پوسته ای وخواص ریخته گری آلیاژ رابهبود می بخشد و ازاین نظر آلیاژ بسیار مناسبی است .

 

گر چه آلیاژهای Al – Si به دلیل آن که فاز آلومینیم در سرد کردن سریع قابلیت فوق اشباع شدن با سیلیسیم را دارد در مقابل عملیات حرارتی از خود عکس العمل نشان می دهد، ولی با افزودن برخی از عناصر دیگر مانند مس و منیزیم مقاوم شدن بسیار زیادتری قابل حصول است. مس استحکام را افزایش می‌دهد و قابلیت ماشینكاری را بهبود می‌بخشد گر چه این امر با کاهش سیالیت انعطاف‌پذیری و مقاومت خوردگی توام است. سالها است که آلیاژ Al – Si- Cu  در دسترس بوده ویك حالت بهینه بین  خواص  مختلف حاصل شده است.

خواص ریخته گری و ذوب :

الومینیم والیاژهای آن بدیل نقطه ذوب كم وبرخورداری از ،سیالت مناسب وهمچنین گسترش خواص مكا نیكی وفیزیكی در اثر آلیاژسازی وقبول پدیده های عملیات حرارتی ومكانیكی در صنایع امروز از اهمیت زیادی برخوردارند . عناصر مختلف آلومینیم سیلیسیم منیزیم ومس در خواص مكانیكی این عنصر شدیدا تاثیر میكند ویك رشته آلیاژهای صنعتی راپدید می اورندكه ازمقاومت مكانیكی ومقاومت به خورندگی وقابلیت ماشین كاری بسیار مطلوبی برخوردارند .

 

منابعی كه باعث كاهش خواص مكانیكی میشوند :

1 فعل وانفعالات با هوا : باعث تشكیل انواع حباب های گازی ونیترورها میشوند.

2 فعل انفعالات با سوخت : باعث تشكیل انواع اكسیدها كربورها وحباب های گازی میشوند.

3 فعل وانفعالات با مواد نسوز : كه اكسیدها ونا خالصیهای فلزی را شامل میشود .

4 فعل وانفعالات باوسایل ذوب : كه انواع اكسیدها وتركیبات فلزی را حاصل مینماید .

5 فعل وانفعالات با مواد قالب : كه جذب گاز واكسیداسیون را تشدید میكند .

6 دخول مكانیكی عناصر و وسایل ذوب  وقالبگیری در اثر عدم دقت .

 

سیالیت آلیاژ:

سیالیت آلیاژهای آلومینیم در حضور تركیبات غیر فلزی وتركیبات فلزی شدیدا كاهش می یابد واین بیشتر بدلیل افزایش تنش سطحی مذاب آلومینیم در قبال این عناصر است، تعیین كاهش سیالیت توسط مواد اكسیدی ومواد تركیبی در آزمایشهای مختلف اثبات شده است. ولی از آنجا كه سیالیت بیشتر تحت تاثیر تغییر درجه حرارت میباشد نمیتوان انتظار داشت كه سیالیت عناصر در مقابل تركیبات مختلف شدیدا كاهش می یابد .

 

تولید آلیاژ :

سیلیسیم معمولا به صورت هاردنر آلومینیم سیلیسیم با تركیب 13 یا22 % سیلیسیم به مذاب افزوده میشود .

كه دراین الیاژ در اثر القا سیلیسیم خورده شده به مذاب آلومینیم تولید میگردد. سیلومین ها به سهولت در آلومینیم مذاب حل میشوند . نقطه ذوب آنها حدود 580 درجه سانتیگراد میباشد . بایستی توجه داشت كه اعمال دگازین وفلاكسینگ همواره قبل از ظریف كردن با سدیم انجام گیرد .

 

نحوه آزمایش

هدف: 1- بررسی سیالیت آلیاژ الومینیم سیلیسیم 5 درصد با استفاده از مدل صفحه ای واسپیرال.

2 بررسی ریز ساختار آلیاژ

وسایل مورد نیاز: كوره زمینی بوته-كمچه انبر ابزار ومواد قالبگیری مدل(صفحه ای واسپیرال).

 

شرح آزمایش: ابتدا مدلهای مربوطه را قالبگیری كرده وآنرا كاملا خشك میكنیم سپس بوته را تمیز كرده وپیشگرم میكنیم بعد آلیاژ مورد نظر (آلومینیم سیلیسیم 5 درصد)را به مقدار لازم درون بوته قرار داده سپس به كوره انتقال میدهیم .كوره را روشن كرده بعد از مدت زمان تقریبا 10 الی15 دقیقه وبا یك فوق ذوب مناسب كوره را خاموش وبوته را بیرون آورده وبه درون كمچه انتقال میدهیم ،درجه ها را جفت كرده وذوب ریزی راانجام میدهیم.بعد از سرد شدن درجه ها قطعات را تمیز كرده ونمونه های لازم را از قسمت راهگاه جدا نمودیم وآنرا برای متالوگرافی آماده كردیم.

 

نتیجه آزمایش :

1: طول مارپیچ تماما" پر شد همچنین كل مساحت مدل صفحه ای توسط ذوب پر شد كه این بیانگر سیالیت مناسب آلیاژ آلومینیم سیلیسیم5 درصد است.

2: برای انجام متالوگرافی نمونه را بعد از آماده سازی و پولیش با اچانت3  HNO اچ كردیم (بدلیل نبودن اچانت كلر) .  كه ریز ساختار در بزرگنمایی های مختلف در ادامه آورده شده است.

ساختار تشكیل شده عبارتند از تیغه های سیلیسیم كه پراكندگی منظمی در زمینه آلومینیم دارند .درضمن ،سطح این نمونه نسبت به آلیاژ قبلی حفرات بیشتری دارد .

 

 

 

 

 >
برچسب ها: آلومینیم و آلیاژهای آن ، آلیاژ های آلومینیوم - سیلیسم ، مقدمه آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیم به عنوان آلیاژی اصل به علت سیالیت زیاد كه ناشی از وجود حجم نسبتا زیاد‌‌‌Al-Si است. مهمترین آلیاژهای ریخته گری محسوب می شود. مزایای دیگر این نوع آلیاژ ریخته گری مقاومت خوردگی بالا و جوش پذیری ، خوب است و اینكه سیلیسیم ضریب انبساط حرارتی را كاهش می دهد در هر حال به علت وجود ذرات سخت سیلیسیم در زیر ساختار ماشین كاری این آلیاژ مشكل است. حلالیت سیلیسیم در آلومینیوم در درجه حرارت محیط ناچیز و حدود 0.05% می باشد یوتكتیك بین محلول جامد آلومینیوم حاوی بیش از یك درصد سیلیسیم خالص به عنوان فاز دوم تشكیل می شود. تركیب دقیق یوتكتیك هنوز مورد شك و تردید است ولی امروزه تقریبا تركیب Al-12/7% si به عنوان یوتكتیك قابل قبول است. انجماد آهسته یك آلیاژ ‌‌Al-Si خالص تولید ریزساختار بسیار درشت می كند كه در آن یوتكتیك به صورت صفحات یا سوزنی های بسیار بزرگ سیلیسیم در یك زمینه ی پیوسته ی آلومینیومی تشكیل می شود. نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم نمودار فازی آلومینیم سیلیسیم(Al-Si) بر حسب درجه حرارت-درصد وزنی شکل شماره 1 خواص آلیاژ : تاثیر سیلیسیم درخواص مكانیكی آلیاژ آلومینیم به ساختمان میكروسكوپی وچگونگی انجماد ان بستگی دارد واز این رو ، آلیاژ در شرایط مختلف تولید (ماسه وفلزی وتحت فشار)خواص متفاوتی دارد. كه قالبهای فلزی بهترین نتیجه رادر ریخته گری این آلیاژ دارد. این الیاژها عملیات حرارتی بخصوصی ندارند وخواص مكانیكی آنها تغییرات عمده ای در اثر عملیات محلولی وزمان پیر سختی ندارد. سیلیسیم با افزایش سیا لیت آلیاژ (تركیب یوتكتیك) و كاهش درصد جذب گاز وتسهیل انجماد پوسته ای وخواص ریخته گری آلیاژ رابهبود می بخشد و ازاین نظر آلیاژ بسیار مناسبی است . گر چه آلیاژهای Al – Si به دلیل آن که فاز آلومینیم در سرد کردن سریع قابلیت فوق اشباع شدن با سیلیسیم را دارد در مقابل عملیات حرارتی از خود عکس العمل نشان می دهد ، ولی با افزودن برخی از عناصر دیگر مانند مس و منیزیم مقاوم شدن بسیار زیادتری قابل حصول است. مس استحکام را افزایش می‌دهد و قابلیت ماشینكاری را بهبود می‌بخشد گر چه این امر با کاهش سیالیت انعطاف‌پذیری و مقاومت خوردگی توام است. سالها است که آلیاژ Al – Si- Cu در دسترس بوده ویك حالت بهینه بین خواص مختلف حاصل شده است. خواص ریخته گری و ذوب : الومینیم والیاژهای آن بدیل نقطه ذوب كم وبرخورداری از ، سیالت مناسب وهمچنین گسترش خواص مكا نیكی وفیزیكی در اثر آلیاژسازی وقبول پدیده های عملیات حرارتی ومكانیكی در صنایع امروز از اهمیت زیادی برخوردارند . عناصر مختلف آلومینیم سیلیسیم منیزیم ومس در خواص مكانیكی این عنصر شدیدا تاثیر میكند ویك رشته آلیاژهای صنعتی راپدید می اورندكه ازمقاومت مكانیكی ومقاومت به خورندگی وقابلیت ماشین كاری بسیار مطلوبی برخوردارند . منابعی كه باعث كاهش خواص مكانیكی میشوند : 1 –فعل وانفعالات با هوا : باعث تشكیل انواع حباب های گازی ونیترورها میشوند. 2 –فعل انفعالات با سوخت : باعث تشكیل انواع اكسیدها كربورها وحباب های گازی میشوند. 3 –فعل وانفعالات با مواد نسوز : كه اكسیدها ونا خالصیهای فلزی را شامل میشود . 4 –فعل وانفعالات باوسایل ذوب : كه انواع اكسیدها وتركیبات فلزی را حاصل مینماید . 5 –فعل وانفعالات با مواد قالب : كه جذب گاز واكسیداسیون را تشدید میكند . 6 –دخول مكانیكی عناصر و وسایل ذوب وقالبگیری در اثر عدم دقت . سیالیت آلیاژ: سیالیت آلیاژهای آلومینیم در حضور تركیبات غیر فلزی وتركیبات فلزی شدیدا كاهش می یابد واین بیشتر بدلیل افزایش تنش سطحی مذاب آلومینیم در قبال این عناصر است ، تعیین كاهش سیالیت توسط مواد اكسیدی ومواد تركیبی در آزمایشهای مختلف اثبات شده است. ولی از آنجا كه سیالیت بیشتر تحت تاثیر تغییر درجه حرارت میباشد نمیتوان انتظار داشت كه سیالیت عناصر در مقابل تركیبات مختلف شدیدا كاهش می یابد . تولید آلیاژ : سیلیسیم معمولا به صورت هاردنر آلومینیم سیلیسیم با تركیب 13 یا22 % سیلیسیم به مذاب افزوده میشود . كه دراین الیاژ در اثر القا سیلیسیم خورده شده به مذاب آلومینیم تولید میگردد. سیلومین ها به سهولت در آلومینیم مذاب حل میشوند . نقطه ذوب آنها حدود 580 درجه سانتیگراد میباشد . بایستی توجه داشت كه اعمال دگازین وفلاكسینگ همواره قبل از ظریف كردن با سدیم انجام گیرد . نحوه آزمایش هدف: 1- بررسی سیالیت آلیاژ الومینیم سیلیسیم 5 درصد با استفاده از مدل صفحه ای واسپیرال. 2 – بررسی ریز ساختار آلیاژ وسایل مورد نیاز: كوره زمینی – بوته-كمچه –انبر –ابزار ومواد قالبگیری – مدل(صفحه ای واسپیرال). شرح آزمایش: ابتدا مدلهای مربوطه را قالبگیری كرده وآنرا كاملا خشك میكنیم سپس بوته را تمیز كرده وپیشگرم میكنیم بعد آلیاژ مورد نظر (آلومینیم سیلیسیم 5 درصد)را به مقدار لازم درون بوته قرار داده سپس به كوره انتقال میدهیم .كوره را روشن كرده بعد از مدت زمان تقریبا 10 الی15 دقیقه وبا یك فوق ذوب مناسب كوره را خاموش وبوته را بیرون آورده وبه درون كمچه انتقال میدهیم ، درجه ها را جفت كرده وذوب ریزی راانجام میدهیم.بعد از سرد شدن درجه ها قطعات را تمیز كرده ونمونه های لازم را از قسمت راهگاه جدا نمودیم وآنرا برای متالوگرافی آماده كردیم. نتیجه آزمایش : 1: طول مارپیچ تماما" پر شد همچنین كل مساحت مدل صفحه ای توسط ذوب پر شد كه این بیانگر سیالیت مناسب آلیاژ آلومینیم سیلیسیم5 درصد است. 2: برای انجام متالوگرافی نمونه را بعد از آماده سازی و پولیش با اچانت3 HNO اچ كردیم (بدلیل نبودن اچانت كلر) . كه ریز ساختار در بزرگنمایی های مختلف در ادامه آورده شده است. ساختار تشكیل شده عبارتند از تیغه های سیلیسیم كه پراكندگی منظمی در زمینه آلومینیم دارند .درضمن ، سطح این نمونه نسبت به آلیاژ قبلی حفرات بیشتری دارد . ،

cosplay costumes near me
پنجشنبه 22 آذر 1397 03:30 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Very well written!
breast
پنجشنبه 22 آذر 1397 05:51 ق.ظ
Outstanding post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Many thanks!
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:43 ق.ظ

Helpful tips. Kudos.
cialis billig enter site natural cialis pastillas cialis y alcoho deutschland cialis online acheter cialis kamagra cialis authentique suisse cialis cipla best buy cialis 5 mg para diabeticos warnings for cialis cialis from canada
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:17 ق.ظ

Wonderful forum posts. Cheers!
cialis savings card buy cialis sample pack cialis for bph cialis online online prescriptions cialis cialis kaufen wo tadalafil generic buy original cialis cialis online cialis reviews
masturbation
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:57 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughtts on fuck. Regards
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:54 ق.ظ

Thank you. Useful stuff!
cialis 100 mg 30 tablet the best site cialis tablets cipla cialis online discount cialis cialis tadalafil cialis side effects cialis prezzo in linea basso cost of cialis per pill buy cialis sample pack generico cialis mexico
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:27 ق.ظ

Very good content. Thanks a lot!
calis tadalafil 20mg acquisto online cialis usa cialis online buy cialis sample pack cialis generico online cialis online deutschland cialis dosage cialis savings card cialis 100mg suppliers
https://noelsamul.sitey.me
سه شنبه 13 آذر 1397 04:03 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I
stumbleupon everyday. It's always exciting to read articles from other writers and practice something from other web sites.
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 01:28 ب.ظ

You expressed this very well!
cialis with 2 days delivery cialis lilly tadalafi cialis efficacit female cialis no prescription cialis canadian drugs achat cialis en europe buy brand cialis cheap cialis free trial cialis rezeptfrei canadian drugs generic cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:01 ق.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
achat cialis en europe cialis generika the best choice cialis woman cialis canada on line tadalafilo cialis 30 day sample canadian discount cialis generic cialis pro cialis coupons printable cialis 5 mg para diabeticos
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 12:58 ب.ظ

Whoa lots of fantastic material!
cialis from canada cialis with 2 days delivery cialis baratos compran uk cialis online nederland achat cialis en itali how do cialis pills work comprar cialis 10 espa241a generic low dose cialis get cheap cialis generic cialis tadalafil
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 01:42 ق.ظ

Incredible lots of wonderful data.
cialis venta a domicilio cialis 05 preis cialis 20mg schweiz cialis pills in singapore price cialis per pill cialis prices in england what is cialis viagra or cialis prices for cialis 50mg callus
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 12:37 ب.ظ

You actually stated that exceptionally well.
cialis lowest price acheter du cialis a geneve cialis 10mg prix pharmaci cialis generisches kanada cialis pills cialis generisches kanada cialis generico en mexico only now cialis for sale in us look here cialis order on line click here to buy cialis
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 01:30 ق.ظ

Kudos. I like it.
only now cialis for sale in us cialis dosage amounts cialis tadalafil cialis 20 mg cut in half order a sample of cialis can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill cialis 20mg preis cf cialis sans ordonnance cialis patentablauf in deutschland
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 12:31 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis vs viagra buy name brand cialis on line cialis bula comprar cialis navarr cialis 5mg prix cialis generico online click here take cialis we recommend cialis best buy generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg best price
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 01:03 ق.ظ

You've made your point pretty effectively.!
i recommend cialis generico safe site to buy cialis online how do cialis pills work cialis for daily use acquistare cialis internet cialis rezeptfrei get cheap cialis how to purchase cialis on line opinioni cialis generico how does cialis work
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Factor clearly used.!
buying cialis on internet we use it 50 mg cialis dose no prescription cialis cheap cialis prices in england dose size of cialis cialis generico milano cialis en 24 hora viagra or cialis cialis en 24 hora only now cialis for sale in us
rules of survival hack generator
جمعه 9 آذر 1397 04:22 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on rules of survival. Regards
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 01:57 ق.ظ

You have made your position pretty clearly.!
only best offers cialis use where to buy cialis in ontario cialis 50 mg soft tab cialis en 24 hora cialis cuantos mg hay cialis prices generic cialis pro only now cialis 20 mg viagra cialis levitra cialis 5 mg funziona
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:37 ب.ظ

Good content. Cheers!
cialis pas cher paris viagra vs cialis cialis 5mg prix venta de cialis canada acheter cialis meilleur pri buy cialis sample pack precios cialis peru cialis 5mg order a sample of cialis cialis online
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:23 ق.ظ

Regards. Wonderful information.
cialis generic tadalafil buy cialis tadalafil cialis canada buy cialis sample pack cialis canada wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis best buy weblink price cialis buying cialis overnight prices for cialis 50mg
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:55 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis 10 doctissimo cialis 5 mg funziona cialis 20mg 200 cialis coupon acquisto online cialis cialis prices in england cialis et insomni cialis online napol click here cialis daily uk cialis 20 mg cost
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:57 ق.ظ

You made your stand very nicely.!
if a woman takes a mans cialis generic cialis 20mg uk cialis 100mg suppliers cialis side effects opinioni cialis generico achat cialis en suisse cuanto cuesta cialis yaho cialis patentablauf in deutschland cialis online only best offers 100mg cialis
tesettürlü Escort
شنبه 3 آذر 1397 02:52 ب.ظ
Simply wannt too say your article is as astonishing. The clarityy inn your
post is simply spectacular and i can assume you're an experdt on this subject.
Well with your permission allow me to grab your feed to keep up
to date with forthcoming post. Thaanks a million and please continue the gratifying work.
ümraniye escort bayan
شنبه 3 آذر 1397 10:57 ق.ظ
This is a topic thqt is near tto my heart... Thank you!
Where are your contact details though?
escort bahçEþEhir
شنبه 3 آذر 1397 07:21 ق.ظ
I'll immediately seize your rsss as I can't in finding your e-mail subscription liunk or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly allow me realize in order that I may
subscribe. Thanks.
child porn escorts
چهارشنبه 30 آبان 1397 07:04 ق.ظ
Very good article! We are linking to thi particularly great content onn
our site. Keeep up the good writing.
Child Escort Turkish
چهارشنبه 30 آبان 1397 05:19 ق.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web page on a regular basis, this web site is really fastidious and the users are genuinely
sharing pleasant thoughts.
welche abnehmpille hilft wirklich
شنبه 26 آبان 1397 01:33 ق.ظ
My brother recommended I might like this blog.
He was entirely right. This post truly made my day. You can not
imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
cosplay costume women
دوشنبه 21 آبان 1397 09:53 ق.ظ
I've been surfing online greater than 3 hours as of late, but I by no means found any fascinating
article like yours. It is beautiful worth enough for me.

Personally, if all web owners and bloggers made excellent content material
as you probably did, the web will likely be much more helpful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30