تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 2 )
----------------------------------- ---------------------------------------
پنجشنبه 23 مهر 1388

آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 2 )

   نوشته شده توسط: ادریس    نوع مطلب :آلیاژ‌های آمالگام ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

آلیاژ نقره- قلع

از انجا که نقره و قلع دو جز ترکیبی و سازنده اصلی آلیاژ آمالگام می باشند توجه مختصری به سیستم دوتایی و نمودار تعادلی فاز این دو فلز مناسب است. نمودار تعادلی فاز نقره قلع در شکل مشاهده می شود.

مهمترین نکته در نمودار مذکور از نقطه نظر آلیاژ آمالگرام نقره قلع این حقیقت است که وقتی یک آلیاژ حاوی تقریبا 27٪ قلع به آرامی تا زیر دمای 480 درجه سانتیگراد سرد شود، یک ترکیب بین فلزی موسوم به Ag3Sn که تحت عنوان فاز گاما نیز شناخته می شود ایجاد می گردد.

مقدار نقره برای چنین آلیاژی در حدود 73 درصد خواهد بود. ترکیب Ag3Sn یا فاز گاما یکی از اجزاء مهم سازنده آلیاژ آمالگام نقره دار است و با جیوه آمالگام دندانی ترکیب می شود تا خواص مکانیکی و کاربرد مطلوب را ایجاد نماید. درعمل مقدار قلع ما بین 26 تا 30 درصد و باقیمانده آلیاژ شامل نقره مس و روی است. اگر مقدار قلع کمتر از 26 درصد باشد فاز بتا یک که محلول جامدی از نقره و جیوه است تشکیل می شود.

افزودن کمتر از 1 درصد پالادیم به آلیاژ خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی را بالا می برد.

عموما مقادر قلع بیشتر (بیش از 30 درصد) یا کمتر از 26 درصد در آلیاژ برای خواص نهایی آمالگام زیان آور است. علت این تغییر نامطلوب در خواص به این حقیقت مربوط می شود ، که مقدار فاز Ag3Sn در صورتی که درصد قلع از محدوده تعیین شده فراتز رود کاهش پیدا می کند.

در محدوده ترکیب شیمیایی اطراف فاز گاما کاهش یا افزایش مقدار نقره بر روی خواص اثر خواهد گذاشت. افزایش مقدار نقره باعث ایجاد مقدار بیتری از فاز بتا خواهد شد. کاهش مقدار نقره مقدار فاز گاما را بیشتر خواهد کرد. اغلب آلیاژ های تجارتی در محدوده ترکیب شیمیایی منطقه پایدار فاز گاما قرار دارند و عموما درست در نقطه ترکیب پریتکتیکی قرار نمی گیرند.

اگر غلظت قلع از 8/26 درصد وزنی بیشتر شود مخلوطی از فاز گاما و قرع خالص تشکیل می گردد. وجود فاز قلع باعث می شود که هنگام اختلاط جیوه با آلیاژ مقدار فاز جیوه قلع تشکیل شده بیشتر شود. فاز جیوه قلع مقاومت در برابر خوردگی را کاهش می دهد و این فاز ضعیف ترین جزء آمالگام دندانی است.

ترکیب آلیاژهای آمالگام نقره قلع به گونه ای تنظیم می شود که مقدار زیادی فاز Ag3Sn حاصل شود و این فاز بخوبی با جیوه واکنش انجام دهد و پس از انکه بکارگیری صحیح آمالگام به صورت پذیرفت، در خلال خودگیری و سفت شدن آمالگام فقط مقدار اندکی تغییرات ابعادی پدید آید.

زمان خودگیری و سفت شدن به واسطه افزایش مقدار نقره کوتاه تر می شود.

فرایند آمالگام‌سازی

واکنش بین آلیاژ آمالگام (آلیاژ نقره) و جیوه با نام آمالگام‌سازی شناخته شده است. واکنش بین آلیاژ نقره- قلع و جیوه از طریق مخلوط کردن شدید پودر آلیاژ و جیوه آغاز می‌گردد. آلیاژ آمالگام با جیوة مایع مخلوط می‌شود تا سطح ذرات پودر خیس شود و واکنشی با سرعت قابل قبول بین جیوة مایع و آلیاژ صورت گیرد.

در خلال این فرایند، جیوه به داخل ذرات آلیاژ یعنی داخل فاز گاما نفوذ کرده و واکنش ، با نقره و قلع را آغاز می‌کند تا در بخش‌هایی از ذرات ترکیب جیوه- نقره و جیوه- قلع تشکیل شود. ترکیب جیوه- نقره موسوم به فاز گامایک  است و ترکیب جیوه- قلع به نام فاز گامادو  شناخته می‌شود.

پس از آنکه جیوه با سطح ذرات آلیاژ قلع- نقره تماس پیدا می‌کند، آمالگام سازی انجام می‌گیرد. وقتی که پودر با جیوه مخلوط می‌گردد، قلع و نقرة موجود در بخش خارجی ذرات پودر در جیوه حل می‌شود. در همان حال جیوه داخل ذرات آلیاژ نفوذ می‌کند.

وقتی که حلالیت افزایش می‌یابد، بلورهایی از ترکیب بین فلزی دو تایی در جیوه رسوب می‌کند. ترکیب بین فلزی جیوه- نقره (Ag2- Hg3) با ساختار بلوری مکعبی مرکزدار (bcc) و ترکیب بین فلزی جیوه- قلع (احتمالا Sn8 Hg) با ساختمان منشوری شش وجهی (hcp) دارند. این دو فاز به ترتیب فازهای گاما یک  و گاما دو نامیده می‌شوند.

بلا فاصله پس از آغاز آمالگام سازی،پودر آلیاژ به سرعت در جوار جیوه مایع قرار میگیرد و مخلوطی حاصل می شود که خاصیت مومسانی دارد. بلورهای گامایک و گامادو تا هنگامی که جیوه باقیمانده ذرات آلیاژ را حل می‌کند، رشد می‌کنند. وقتی که جیوه ناپدید می‌شود، آمالگام سفت می‌شود.

معمولا آلیاژ با جیوه به نسبت یک به یک مخلوط می‌شود.  ذرات آلیاژ ( که اینک کوچکتر هستند زیرا سطح آنها در جیوه حل شده است) توسط بلورهای جام گامایک و گامادو احاطه شده‌اند و به یکدیگر پیوند خورده‌اند. 

هنگامی که بلورهای گامایک و گاما دو در حال تشکیل شدن است آمالگام نسبتا نرم می‌باشد و به راحتی قابل متراکم کردن و قابل تراشیدن است. با گذشت زمان، بلورهای بیشتری از گامایک و گامادو تشکیل می‌گردد و آمالگام سخت‌تر و مستحکم‌تر می‌شود و دیگر قابل متراکم کردن، کنده‌کاری و تراشیدن نیست.

 

آمالگام‌سازی آلیاژ‌های با مس زیاد

آلیاژهای آمالگام‌ داندانی با مس زیاد در دو نوع مخلوط شده و یا تک ترکیبی وجود دارد. در نوع مخلوط شده تمام ذرات آمالگام همشکل نیست و ترکیب همسان ندارد. این ذرات از مخلوط کردن مقداری از ذرات نقره قلع با مقداری از ذرات نقره مس حاصل شده است.

اختلاف اساسی مابین آلیاژهای با مس کم  آلیاژهای با مس زیاد ، در میزان درصد مس نیست بلکه تفاوت در تاثیری است که بالاتر بودن مقدار مس بر ترمیم با آمالگام دارد. حضور مقدار صحیح مس باعث می شود که فاز گامادو طی مدت چند ساعت پس از تشکیل حذف شود. این فاز ضعیف‌ترین فاز موجود در آمالگام است و کمترین مقاومت خوردگی را از خود نشان می‌دهد و به همین سبب باعث می‌شود عمر ترمیم با آمالگام به کوتاه‌ترین زمان تقلیل یابد.>
برچسب ها: آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 2 ) آلیاژ نقره- قلع از انجا که نقره و قلع دو جز ترکیبی و سازنده اصلی آلیاژ آمالگام می باشند توجه مختصری به سیستم دوتایی و نمودار تعادلی فاز این دو فلز مناسب است. نمودار تعادلی فاز نقره – قلع در شکل مشاهده می شود. مهمترین نکته در نمودار مذکور از نقطه نظر آلیاژ آمالگرام نقره – قلع این حقیقت است که وقتی یک آلیاژ حاوی تقریبا 27٪ قلع به آرامی تا زیر دمای 480 درجه سانتیگراد سرد شود ، یک ترکیب بین فلزی موسوم به Ag3Sn که تحت عنوان فاز گاما نیز شناخته می شود ایجاد می گردد. مقدار نقره برای چنین آلیاژی در حدود 73 درصد خواهد بود. ترکیب Ag3Sn یا فاز گاما یکی از اجزاء مهم سازنده آلیاژ آمالگام نقره دار است و با جیوه آمالگام دندانی ترکیب می شود تا خواص مکانیکی و کاربرد مطلوب را ایجاد نماید. درعمل مقدار قلع ما بین 26 تا 30 درصد و باقیمانده آلیاژ شامل نقره مس و روی است. اگر مقدار قلع کمتر از 26 درصد باشد فاز بتا یک که محلول جامدی از نقره و جیوه است تشکیل می شود. افزودن کمتر از 1 درصد پالادیم به آلیاژ خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی را بالا می برد. عموما مقادر قلع بیشتر (بیش از 30 درصد) یا کمتر از 26 درصد در آلیاژ برای خواص نهایی آمالگام زیان آور است. علت این تغییر نامطلوب در خواص به این حقیقت مربوط می شود ، که مقدار فاز Ag3Sn در صورتی که درصد قلع از محدوده تعیین شده فراتز رود کاهش پیدا می کند. در محدوده ترکیب شیمیایی اطراف فاز گاما کاهش یا افزایش مقدار نقره بر روی خواص اثر خواهد گذاشت. افزایش مقدار نقره باعث ایجاد مقدار بیتری از فاز بتا خواهد شد. کاهش مقدار نقره مقدار فاز گاما را بیشتر خواهد کرد. اغلب آلیاژ های تجارتی در محدوده ترکیب شیمیایی منطقه پایدار فاز گاما قرار دارند و عموما درست در نقطه ترکیب پریتکتیکی قرار نمی گیرند. اگر غلظت قلع از 8/26 درصد وزنی بیشتر شود مخلوطی از فاز گاما و قرع خالص تشکیل می گردد. وجود فاز قلع باعث می شود که هنگام اختلاط جیوه با آلیاژ مقدار فاز جیوه قلع تشکیل شده بیشتر شود. فاز جیوه قلع مقاومت در برابر خوردگی را کاهش می دهد و این فاز ضعیف ترین جزء آمالگام دندانی است. ترکیب آلیاژهای آمالگام نقره قلع به گونه ای تنظیم می شود که مقدار زیادی فاز Ag3Sn حاصل شود و این فاز بخوبی با جیوه واکنش انجام دهد و پس از انکه بکارگیری صحیح آمالگام به صورت پذیرفت ، در خلال خودگیری و سفت شدن آمالگام فقط مقدار اندکی تغییرات ابعادی پدید آید. زمان خودگیری و سفت شدن به واسطه افزایش مقدار نقره کوتاه تر می شود. فرایند آمالگام‌سازی واکنش بین آلیاژ آمالگام (آلیاژ نقره) و جیوه با نام آمالگام‌سازی شناخته شده است. واکنش بین آلیاژ نقره- قلع و جیوه از طریق مخلوط کردن شدید پودر آلیاژ و جیوه آغاز می‌گردد. آلیاژ آمالگام با جیوة مایع مخلوط می‌شود تا سطح ذرات پودر خیس شود و واکنشی با سرعت قابل قبول بین جیوة مایع و آلیاژ صورت گیرد. در خلال این فرایند ، جیوه به داخل ذرات آلیاژ یعنی داخل فاز گاما نفوذ کرده و واکنش ، با نقره و قلع را آغاز می‌کند تا در بخش‌هایی از ذرات ترکیب جیوه- نقره و جیوه- قلع تشکیل شود. ترکیب جیوه- نقره موسوم به فاز گامایک است و ترکیب جیوه- قلع به نام فاز گامادو شناخته می‌شود. پس از آنکه جیوه با سطح ذرات آلیاژ قلع- نقره تماس پیدا می‌کند ، آمالگام سازی انجام می‌گیرد. وقتی که پودر با جیوه مخلوط می‌گردد ، قلع و نقرة موجود در بخش خارجی ذرات پودر در جیوه حل می‌شود. در همان حال جیوه داخل ذرات آلیاژ نفوذ می‌کند. وقتی که حلالیت افزایش می‌یابد ، بلورهایی از ترکیب بین فلزی دو تایی در جیوه رسوب می‌کند. ترکیب بین فلزی جیوه- نقره (Ag2- Hg3) با ساختار بلوری مکعبی مرکزدار (bcc) و ترکیب بین فلزی جیوه- قلع (احتمالا Sn8 Hg) با ساختمان منشوری شش وجهی (hcp) دارند. این دو فاز به ترتیب فازهای گاما یک و گاما دو نامیده می‌شوند. بلا فاصله پس از آغاز آمالگام سازی ، پودر آلیاژ به سرعت در جوار جیوه مایع قرار میگیرد و مخلوطی حاصل می شود که خاصیت مومسانی دارد. بلورهای گامایک و گامادو تا هنگامی که جیوه باقیمانده ذرات آلیاژ را حل می‌کند ، رشد می‌کنند. وقتی که جیوه ناپدید می‌شود ، آمالگام سفت می‌شود. معمولا آلیاژ با جیوه به نسبت یک به یک مخلوط می‌شود. ذرات آلیاژ ( که اینک کوچکتر هستند زیرا سطح آنها در جیوه حل شده است) توسط بلورهای جام گامایک و گامادو احاطه شده‌اند و به یکدیگر پیوند خورده‌اند. هنگامی که بلورهای گامایک و گاما دو در حال تشکیل شدن است آمالگام نسبتا نرم می‌باشد و به راحتی قابل متراکم کردن و قابل تراشیدن است. با گذشت زمان ، بلورهای بیشتری از گامایک و گامادو تشکیل می‌گردد و آمالگام سخت‌تر و مستحکم‌تر می‌شود و دیگر قابل متراکم کردن ، کنده‌کاری و تراشیدن نیست. آمالگام‌سازی آلیاژ‌های با مس زیاد آلیاژهای آمالگام‌ داندانی با مس زیاد در دو نوع مخلوط شده و یا تک ترکیبی وجود دارد. در نوع مخلوط شده تمام ذرات آمالگام همشکل نیست و ترکیب همسان ندارد. این ذرات از مخلوط کردن مقداری از ذرات نقره قلع با مقداری از ذرات نقره – مس حاصل شده است. اختلاف اساسی مابین آلیاژهای با مس کم آلیاژهای با مس زیاد ، در میزان درصد مس نیست بلکه تفاوت در تاثیری است که بالاتر بودن مقدار مس بر ترمیم با آمالگام دارد. حضور مقدار صحیح مس باعث می شود که فاز گامادو طی مدت چند ساعت پس از تشکیل حذف شود. این فاز ضعیف‌ترین فاز موجود در آمالگام است و کمترین مقاومت خوردگی را از خود نشان می‌دهد و به همین سبب باعث می‌شود عمر ترمیم با آمالگام به کوتاه‌ترین زمان تقلیل یابد. ،

click here
شنبه 17 آذر 1397 07:43 ق.ظ
What's up, this weekend is pleaqsant in support of me, since this point in time i am reading this wonderful educational post here at my house.
eiendomsmegler
جمعه 16 آذر 1397 11:19 ب.ظ
Magnificent website. A lot of useful information here.
I am sending it to several buddies ans additionally
sharing in delicious. And of course, thanks for
your sweat!
blogseo
یکشنبه 11 آذر 1397 07:55 ب.ظ
I visit everyday a few webb pages and blogs to read
content, but this web site offers feature based articles.
asian baBe
یکشنبه 11 آذر 1397 10:05 ق.ظ
You've made s᧐mne ggood points there. I checked on the
inteгnet for more info about the issue and found most people
will ggo along with your views ⲟn this web site.
Eloise
جمعه 9 آذر 1397 11:10 ق.ظ
I'm really impressed with your writing skills as
well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme
or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one nowadays.
top Cam sites
جمعه 9 آذر 1397 08:28 ق.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I to find It really helpful & it helped me out much.
I am hoping to present one thing again and heop others such as you aided me.
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 07:47 ق.ظ
What i don't realize is in truth how you are nnow not
really much more well-preferred than you might be riht now.
You are very intelligent. You know therefore considerably on the
subject of this topic, made me ffor my part imagkne iit frkm numerous various
angles. Its like men and women don't seem to be fascinated except it's something to ccomplish
with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always care for it up!
Free Expired Web 2.0 List
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:05 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.

I scrape massive lists and then check to see if they’re expired.

I think you’ll be surprised by the number of accounts
that I come across. Hopefully, you’ll be able to
put these expired accounts to good use.
GSA Auto Approve List
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:49 ق.ظ
Did you know that my lists can be used with GSA?

They can. I’m always working hard to improve the quality of my lists.
Check them out and see if you can put them to good use.
Thanks for visiting my site and have a great day.
gewichtsverlust tabletten
شنبه 26 آبان 1397 12:17 ق.ظ
After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now each time a comment is
added I get four emails with the same comment.
Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?
Appreciate it!
latest 264 led canbus light
جمعه 25 آبان 1397 06:54 ب.ظ
Wow, awesome blog structure! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The total glance of your website is magnificent, as well as the content material
blondiebetsy
یکشنبه 20 آبان 1397 07:43 ق.ظ
Are you searching for a good time? If you are, then let this
busty beauty take care of you. Check her out at http://www.camgirl.pw/blondiebetsy/ She
is one of those cam girls that you’ll never be able to get enough of.
nightwing cosplay costumes
شنبه 19 آبان 1397 08:41 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and
was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog
like yours would cost a pretty penny? I'm not very
internet savvy so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
Many thanks
12 volt auto led lights
پنجشنبه 17 آبان 1397 06:17 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological world all is accessible on web?
cosplay costumes
سه شنبه 15 آبان 1397 09:46 ب.ظ
For the reason that the admin of this web site is working, no hesitation very quickly it will be famous, due to its quality contents.
12 Volt Automotive CANbus Led Lights
چهارشنبه 9 آبان 1397 11:59 ق.ظ
Highly energetic article, I loved that a lot. Will there be a part 2?
Vitamine Che Rinforzano I Capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 04:34 ب.ظ
I just could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the usual
info an individual supply to your guests? Is gonna be back continuously to inspect new posts
integratori x capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 03:30 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its
ok to use a few of your ideas!!
vitamine contro la caduta dei capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 05:43 ق.ظ
Hello! Quick question that's entirely off topic. Do
you know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when browsing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be
able to correct this problem. If you have any recommendations, please share.
Thanks!
haar vitamine
سه شنبه 8 آبان 1397 03:38 ق.ظ
I'm not sure why but this website is loading very slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.
prodotti anticaduta
سه شنبه 8 آبان 1397 01:30 ق.ظ
Howdy would you mind letting me know which web host you're using?

I've loaded your blog in 3 completely different browsers and
I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
Kudos, I appreciate it!
123Movies
یکشنبه 6 آبان 1397 06:19 ق.ظ
Liink exchange is noothing else except it is simpoly placing the other person's webpage link on your
page at suitable lace and other person will also do same for you.
ranking konta firmowe
پنجشنبه 3 آبان 1397 10:26 ق.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding
choice of colors!
szybkie pożyczki przez internet na raty
پنجشنبه 3 آبان 1397 09:04 ق.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual
effort to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don't manage to get
anything done.
kredyt hipoteczny kalkulator
پنجشنبه 3 آبان 1397 01:54 ق.ظ
Thank you for any other great post. Where else may anyone get that kind of info in such an ideal manner
of writing? I have a presentation subsequent week, and I'm at
the search for such information.
konto dla młodych ranking
پنجشنبه 3 آبان 1397 12:58 ق.ظ
My brother recommended I may like this web site.
He used to be totally right. This post truly
made my day. You can not consider just how a lot time I had spent
for this info! Thank you!
best hair pills for hair loss
چهارشنبه 25 مهر 1397 04:45 ق.ظ
Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.
I will always bookmark your blog and may come back at some point.

I want to encourage you to definitely continue your great job,
have a nice afternoon!
cheap luxury EDDM® box
دوشنبه 23 مهر 1397 09:21 ق.ظ
Hello, Neat post. There's an issue with your site in internet explorer, might check this?
IE still is the market leader and a good part of
other folks wil omit your fantastic writing because of this problem.
forcible
دوشنبه 23 مهر 1397 12:58 ق.ظ
certainly like your web-site but you need to test the spelling on several of
your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell
the reality then again I will certainly come again again.
lena's
دوشنبه 23 مهر 1397 12:55 ق.ظ
Every weekend i used to pay a visit this web page, because
i wish for enjoyment, for the reason that this this
web page conations in fact pleasant funny information too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30