تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - روشهای مش بندی (بخش 2) Meshing methods
----------------------------------- ---------------------------------------
دوشنبه 26 آبان 1393

روشهای مش بندی (بخش 2) Meshing methods

   نوشته شده توسط: ادریس    نوع مطلب :تحلیل با آباکوس(abaqus) ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

در این مثال که تا حدود زیادی به مثال قبل شباهت دارد یک گیره فلزی در قسمت پائینی حفره تحت بارگذاری قرار گرفته است. ابعاد گیره مورد نظر در شکل نمایش داده شده است.

 همانطور که در شکل نشان داده شده است انتهای گیره کاملا مقید شده است و به نیمه پائینی حفره باری به اندازه 50 MPa وارد می شود. چنین بارگذاری و شرایط مرزی هنگامی رخ می دهد که به لولای درون حفره باری در جهت قائم و به سمت پائین وارد شود. این بار به نیمه پائینی حفره انتقال پیدا می کند. با ساده سازی و حذف لولا صرفا بار منتقل شده به گیره را مدل می کنیم.

مهمترین نکته آموزشی در این مثال نحوه تقسیم کردن مدل به چندین قسمت مختلف و نیز آشنایی اولیه با نحوه تنظیم خروجی های مدل می باشد.


Load

  • وارد ماژول Load شوید و تکیه گاه انتهای گیره را ایجاد کنید.

برای دیدن سطوحی که در نمای نرم افزار رویت نمی شود راههای متفاوتی وجود دارد که اینجا به 2 راه اشاره می شود. راه اول و ساده تر آنست که با استفاده از نوار ابزار


آنقدر مدل را جابجا کرده و بچرخانید تا سطح مورد نظر شما قابل انتخاب گردد. راه دوم استفاده از آیکون Select The Entity Closest To The Screen است. در ورژن Abaqus 6.8 به بعد در نوار ابزار بالای صفحه و به صورت filter Visible قرار دارد و در ورژن Abaqus 6.7 با کلیک روی Show/Hide Selection Options ، در Prompt Area نمایش داده می شود. 


Select The Entity Closest To The Screen را از حالت انتخاب خارج کنید. حال هر سطحی را که انتخاب کنید گزینه های Next و Previous در Prompt Area نشان داده می شود. با استفاده از این گزینه ها می توانید سطح مورد نظرتان را حتی در حالتی که در پشت مدل قرار دارد، نهایتا انتخاب و Ok کنید. برای اعمال بار روی نیمه پائینی حفره گیره اگر امتحان کنید خواهید دید که یک نیمه به تنهایی قابل انتخاب نیست. برای آنکه بتوان یکی از دو نیمه حفره را جداگانه انتخاب نمود لازم است تا مدل را به 2 نیمه تقسیم کرد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را انتخاب کنید و یا مستقیما از نوار ابزار Partition Cell ، را انتخاب کنید.

Tools / Partition

Type: Cell

Method: Define Cutting Plane

می توانید به هر کدام از 3 روشی که پیشنهاد شده است، صفحه برش مدل را تعریف کنید.
در اینجا روش 3 نقطه برای تعریف صفحه برش توضیح داده شده است. 3 Points را انتخاب کنید. 3 نقطه ای که تشکیل یک صفحه افقی که حفره را به 2 نیم تقسیم می کند انتخاب کنید. بطور مثال 3 نقطه ای در شکل نشان داده شده است. روی Create Partition کلیک کنید تا صفحه برش ایجاد گردد.


مدل به 2 نیمه تقسیم شده است و حال می توانید سطح پائینی حفره را جهت اعمال فشاری به اندازه 50 MPa انتخاب کنید.

در صورتی که صفحه برش را اشتباه تعریف کردید برای پاک کردن آن هم از feature Delete  می توانید استفاده کنید و هم از روی نمودار درختی می توانید آنرا انتخاب و پاک کنید. با توجه به آنکه در ماژول Assembly نمونه خود را به صورت Dependent یا Independent وارد کرده باشید Partition-Cell در زیر مجموعه Part یا Assembly قرار دارد.

  • باری از جنس Pressure به اندازه 50 MPa روی نیمه پائینی حفره وارد کنید.


Mesh

  • وارد ماژول Mesh شوید. اگر نمونه را بصورت Dependent در ماژول Assembly وارد کرده باشید از نوار ابزار بالا Part و اگر بصورت Independent وارد کرده باشید Assembly را انتخاب کنید.

در این ماژول با یکی دیگر از کاربردهای تقسیم بندی مدل آشنا خواهید شد. همانطور که در صفحه نمایش ملاحظه می کنید مدل به رنگ زرد نشادن داده شده است. در ماژول Mesh رنگ هر قطعه معنی خاصی دارد. با استفاده از Assign Mesh Control ، و انتخاب مدل می توانید معنی هر رنگ را متوجه شوید.صورتی: شبکه بندی آزاد (مثلثی یا هرمی ) (Free)

سبز: شبکه ساختاریافته آجری (Structured)

زرد: شبکه ساختاریافته غیرآجری (Sweep)

رنگ زرد مدل به معنی آنست که می تواند مدل را با المانهای 8 وجهی و بصورت Sweep شبکه بندی کند. این بخش از کار ضروری نیست؛ اما می توان با تقسیم بندی مجدد مدل کاری کرد که نرم افزار بتواند مدل را بصورت ساختاریافته Structured شبکه بندی کند. برای این کار، همانطور که آموختید با استفاده از  Cell Cutting Plane مطابق شکل یک برش دیگر از وسط حفره مدل ایجاد کنید. برای آنکه بتوانید هر دو بخش مدل را همزمان انتخاب کنید از کلید Shift استفاده می شود.

اگر هنوز مدل تماما به رنگ سبز درنیامده است یک برش دیگر لازم است. برای ایجاد این برش از شیوه Point & Normal استفاده خواهیم کرد. اما اول لازم است تا یک نقطه کمکی روی مدل ایجاد کنیم. برای این کار از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا و یا از نوار ابزار گزینه Create Datum Point: Enter Parameter،

را انتخاب کنید. برای مشاهده آیکون مذکور روی آیکون Coordinates  کلیک کرده و نگه دارید تا سایر گزینه های آن ظاهر شود.

Tools / Datum

Type: Point

Method: Enter Parameter

ضلع بالایی گیره را مطابق شکل انتخاب کنید.

مقدار 0.75 را وارد کرده و Enter کنید. یک نقطه کمکی در سه چهارم طول ضلع بالایی گیره ایجاد شده است.

با توجه به آنکه جهت فلش نشان داده شده در شکل به کدام سمت باشد برای ایجاد چنین نقطه کمکی مقدار 0.75 یا 0.25 باید وارد شود.

حال یک بار دیگر دستور Partition Cell ، را اجرا، کل مدل را انتخاب و شیوه Point & Normal را برگزینید. نقطه کمکی را به عنوان نقطه درخواستی انتخاب کنید. ضلع بالایی گیره را نیز به عنوان خط عمود بر صفحه برش انتخاب کنید.

  • مدل را با اندازه المانهای 0.0063 یا کوچکتر شبکه بندی کنید.


Job

  • وارد ماژول Job شوید. یک Job جدید ایجاد کنید و قبل از اجرای مدل حتما Save کنید.

Visualization

  • پس از کامل شدن حل مساله گزینه Results را انتخاب کرده تا وارد مازول Visualization جهت مشاهده نتایج شویم.

  • از منوی اصلی نرم افزار Field Output را انتخاب کنید.

Results / Field Output

از اینجا می توانید کنترل کنید که تمامی نتایجی که در ماژول Step درخواست کرده بودیم ذخیره شده است.

همانطور که ملاحظه می کنید سایر نتایج که نمی خواستیم ذخیره شود، حذف شده است. جهت نمایش هر نتیجه آنرا انتخاب و Ok کنید.


>
برچسب ها: در این مثال که تا حدود زیادی به مثال قبل شباهت دارد یک گیره فلزی در قسمت پائینی حفره تحت بارگذاری قرار گرفته است. ابعاد گیره مورد نظر در شکل نمایش داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است انتهای گیره کاملا مقید شده است و به نیمه پائینی حفره باری به اندازه 50 MPa وارد می شود. چنین بارگذاری و شرایط مرزی هنگامی رخ می دهد که به لولای درون حفره باری در جهت قائم و به سمت پائین وارد شود. این بار به نیمه پائینی حفره انتقال پیدا می کند. با ساده سازی و حذف لولا صرفا بار منتقل شده به گیره را مدل می کنیم. مهمترین نکته آموزشی در این مثال نحوه تقسیم کردن مدل به چندین قسمت مختلف و نیز آشنایی اولیه با نحوه تنظیم خروجی های مدل می باشدروشهای مش بندی (بخش 2) Load وارد ماژول Load شوید و تکیه گاه انتهای گیره را ایجاد کنید. برای دیدن سطوحی که در نمای نرم افزار رویت نمی شود راههای متفاوتی وجود دارد که اینجا به 2 راه اشاره می شود. راه اول و ساده تر آنست که با استفاده از نوار ابزار آنقدر مدل را جابجا کرده و بچرخانید تا سطح مورد نظر شما قابل انتخاب گردد. راه دوم استفاده از آیکون Select The Entity Closest To The Screen است. در ورژن Abaqus 6.8 به بعد در نوار ابزار بالای صفحه و به صورت filter Visible قرار دارد و در ورژن Abaqus 6.7 با کلیک روی Show/Hide Selection Options ، در Prompt Area نمایش داده می شود. Select The Entity Closest To The Screen را از حالت انتخاب خارج کنید. حال هر سطحی را که انتخاب کنید گزینه های Next و Previous در Prompt Area نشان داده می شود. با استفاده از این گزینه ها می توانید سطح مورد نظرتان را حتی در حالتی که در پشت مدل قرار دارد ، نهایتا انتخاب و Ok کنید. برای اعمال بار روی نیمه پائینی حفره گیره اگر امتحان کنید خواهید دید که یک نیمه به تنهایی قابل انتخاب نیست. برای آنکه بتوان یکی از دو نیمه حفره را جداگانه انتخاب نمود لازم است تا مدل را به 2 نیمه تقسیم کرد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را انتخاب کنید و یا مستقیما از نوار ابزار Partition Cell ، را انتخاب کنید. Tools / Partition Type: Cell Method: Define Cutting Plane می توانید به هر کدام از 3 روشی که پیشنهاد شده است ، صفحه برش مدل را تعریف کنید. در اینجا روش 3 نقطه برای تعریف صفحه برش توضیح داده شده است. 3 Points را انتخاب کنید. 3 نقطه ای که تشکیل یک صفحه افقی که حفره را به 2 نیم تقسیم می کند انتخاب کنید. بطور مثال 3 نقطه ای در شکل نشان داده شده است. روی Create Partition کلیک کنید تا صفحه برش ایجاد گردد. مدل به 2 نیمه تقسیم شده است و حال می توانید سطح پائینی حفره را جهت اعمال فشاری به اندازه 50 MPa انتخاب کنید. در صورتی که صفحه برش را اشتباه تعریف کردید برای پاک کردن آن هم از feature Delete می توانید استفاده کنید و هم از روی نمودار درختی می توانید آنرا انتخاب و پاک کنید. با توجه به آنکه در ماژول Assembly نمونه خود را به صورت Dependent یا Independent وارد کرده باشید Partition-Cell در زیر مجموعه Part یا Assembly قرار دارد. باری از جنس Pressure به اندازه 50 MPa روی نیمه پائینی حفره وارد کنید. Mesh وارد ماژول Mesh شوید. اگر نمونه را بصورت Dependent در ماژول Assembly وارد کرده باشید از نوار ابزار بالا Part و اگر بصورت Independent وارد کرده باشید Assembly را انتخاب کنید. در این ماژول با یکی دیگر از کاربردهای تقسیم بندی مدل آشنا خواهید شد. همانطور که در صفحه نمایش ملاحظه می کنید مدل به رنگ زرد نشادن داده شده است. در ماژول Mesh رنگ هر قطعه معنی خاصی دارد. با استفاده از Assign Mesh Control ، و انتخاب مدل می توانید معنی هر رنگ را متوجه شوید. صورتی: شبکه بندی آزاد (مثلثی یا هرمی ) (Free) سبز: شبکه ساختاریافته آجری (Structured) زرد: شبکه ساختاریافته غیرآجری (Sweep) رنگ زرد مدل به معنی آنست که می تواند مدل را با المانهای 8 وجهی و بصورت Sweep شبکه بندی کند. این بخش از کار ضروری نیست؛ اما می توان با تقسیم بندی مجدد مدل کاری کرد که نرم افزار بتواند مدل را بصورت ساختاریافته Structured شبکه بندی کند. برای این کار ، همانطور که آموختید با استفاده از Cell Cutting Plane مطابق شکل یک برش دیگر از وسط حفره مدل ایجاد کنید. برای آنکه بتوانید هر دو بخش مدل را همزمان انتخاب کنید از کلید Shift استفاده می شود. اگر هنوز مدل تماما به رنگ سبز درنیامده است یک برش دیگر لازم است. برای ایجاد این برش از شیوه Point & Normal استفاده خواهیم کرد. اما اول لازم است تا یک نقطه کمکی روی مدل ایجاد کنیم. برای این کار از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا و یا از نوار ابزار گزینه Create Datum Point: Enter Parameter ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر