تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - بارگذاری دینامیک(بخش 2) Dynamic Explicit
----------------------------------- ---------------------------------------
چهارشنبه 28 آبان 1393

بارگذاری دینامیک(بخش 2) Dynamic Explicit

   نوشته شده توسط: ادریس    نوع مطلب :تحلیل با آباکوس(abaqus) ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share


در این مثال همان خرپای ساده 2 بعدی مورد تحلیل دینامیک قرار می گیرد. دربخش قبل بارگذاری استاتیکی روی خرپا مورد بررسی قرار گرفت و عکس العمل تکیه گاهها و تغییر شکل خرپا بدست آمد. در اینجاهمان خرپا مورد بررسی قرار می گیرد با این تفاوت که بارگذاری از نوع دینامیکی و در یک بازه زمانی مشخص اعمال می گردد.


بارگذاری نسبت به زمان مطابق نمودار زیر است.
در واقع نوعی بارگذاری ضربه است که مقدار 10 kN بار را بصورت ناگهانی به گره وسطی خرپا وارد می کند و پس از گذشت 0.01 s این بار بصورت خطی کاهش یافته و در لحظه t=0.02 s به صفر می رسد. به عنوان خروجی مساله بدست آوردن عکس العمل مدل در 0.04 ثانیه اول پس از اعمال بار و نیز نمودارهای جابجایی-زمان گره میانی خرپا و عکس العمل تکیه گاه-زمان مورد نظر است.


Load

  • برای اعمال بار متغیر روی گره میانی خرپا وارد ماژول Load شوید. از آنجایی که بارگذاری نسبت به زمان متغیر است باید این تغییرات نسبت به زمان را برای نرم افزا تعریف کنیم. به این منظور در ماژول Load و از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools / Amplitude / Create

آنچه در این قسمت تحت عنوان دامنه (Amplitude ) تعریف می شود به عنوان ضریب در بار اصلی ضرب می شود. در واقع بار وارد بر خرپا برابر خواهد بود با:

Load On Truss = (Amplitude) * (Load)

در پنجره Create Amplitude تنظیمات زیر را انجام دهید.

Name: Amp-1

Type: Tabular

جهت تعریف نمودار بارگذاری مقادیر زیر را وارد کنید.

Amplitude Time/Frequency
1 0
1 0.01
0 0.02

حال که دامنه بارگذاری تحت عنوان Amp-1 تعریف شده است می توان مقدار بار را در نرم افزار وارد کرد. از نوار ابزار، Create Load، را اجرا کنید. تنظیمات زیر را اعمال کنید.

Name: Load-1

Step: Step-1

Category: Mechanical

Types For Selected Step: Concentrated Force

گره میانی خرپا را انتخاب و تنظیمات زیر را در پنجره Edit Load انجام دهید.

CF1 = 0

CF2=-10000

Amplitude: Amp-1

  • تکیه گاهها را مطابق مثال 1 اعمال کنید.

Mesh

  • در مازول Mesh مطابق مثال 1 مدل را شبکه بندی کنید.

Job

  • در ماژول Job یک Job جدید به نام Dynamic-Truss ایجاد کرده، مدل را Save و آنگاه Submit کنید. بعد از آنکه مدل را Submit کردید با اجرای Monitor می توانید روند حل مساله را دنبال کنید.

Visualization

  • با انتخاب گزینه Results وارد ماژول Visualization شوید. نتایج مختلف بدست آمده را طبق آنچه در مثالهای قبل نیز آموختید می توانید مشاهده کنید. جهت مشاهده کانتورهای تنش، plot Contour Deformed  را انتخاب نمائید.

برای آنکه میزان جابجایی هایی که نرم افزار نمایش می دهد، محسوس و قابل مشاهده باشد می توانید مقیاس جابجایی ها را چند برابر کنید. برای این کار از نوار ابزار plot Common Options  ، Common Options، را اجرا کنید. در زبانه Basic، قسمت Deformation Scale Factor، حالت Uniform را انتخاب کرده و مقیاس را 50 وارد کنید. با این کار تمام جابجاییهای گره ها 50 برابر میزان واقعی خود نمایش داده می شود.


.

  • برای مشاهده تغییر شکل خرپا بصورت پیوسته از، Animate: Time History، استفاده می شود. با استفاده از، Animation Options، می توانید سرعت نمایش و تکرار نمایش را تنظیم کنید. جهت نگه داشتن یک فریم یا جابجایی بین فریم ها از نوار ابزار بالای صفحه   استفاده کنید.
  • همانطور که در آغاز این فصل ذکر شد یکی از اهداف اصلی این مثال آشنایی به شیوه ترسیم نمودار در نرم افزار Abaqus است. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید و یا از نوار ابزار ماژول Visualization آیکون، Create XY Data، را انتخاب کنید.

Tools / XY Data / Create

در پنجره Create XY Data اولین عبارت، ODB History Output را انتخاب کنید. در پنجره History Output برای رسم نمودار جابجایی گره میانی خرپا نسبت به زمان عبارت زیر را انتخاب نمائید.

Spatial Displacement: U2 At Node In NSET MIDDLE

Plot را انتخاب کنید.

برای رسم نمودار عکس العمل تکیه گاه نسبت به زمان مشابه روش قبل عمل کنید و این بار عبارت زیر را انتخاب کنید.

Reaction Force: RF2 At Node 5 In NSET BASE

همانطور که در هر 2 نمودار مشاهده می کنید میزان جابجایی و نیروی عکس العمل پس از زمان T = 0.02 که بارگذاری به صفر می رسد به صفر نزدیک می شود و حول آن نوسان می کند. به دلیل اینکه در نرم افزار به طور پیش فرض ضریب اتلاف وجود دارد دامنه این نوسان به تدریج کوچکتر می شود.

از روی نمودارهای رسم شده تفاوت میان دو مساله استاتیک و دینامیک به روشنی پیداست. در صورتی که برای مساله استاتیک نیز نمودار مشابهی برای جابجایی گره میانی رسم کنید، شبیه شکل زیر خواهد بود.

دامنه جابجایی در حالت استاتیک در حدود 4.5 mm و در حالت دینامیکی این مقدار به 8 mm نیز می رسد.

مجددا در انتها مراحل رسم نمودار را مرور می کنیم:

1. تعریف نقاط مهم به عنوان نقاط ویژه (set) برای نرم افزار [همه ماژولها]

2. تعریف خروجیها (output) مناسب برای setهای تعریف شده در مرحله قبل [ماژول step]

3. رسم (plot) نمودار و ذخیره کردن (save as…) آن [ماژول visualization]

4. انجام عملیات تکمیلی بر روی نمودارها [ماژول visualization]


>
برچسب ها: در این مثال همان خرپای ساده 2 بعدی مورد تحلیل دینامیک قرار می گیرد. دربخش قبل بارگذاری استاتیکی روی خرپا مورد بررسی قرار گرفت و عکس العمل تکیه گاهها و تغییر شکل خرپا بدست آمد. در اینجاهمان خرپا مورد بررسی قرار می گیرد با این تفاوت که بارگذاری از نوع دینامیکی و در یک بازه زمانی مشخص اعمال می گردد. بارگذاری نسبت به زمان مطابق نمودار زیر است. در واقع نوعی بارگذاری ضربه است که مقدار 10 kN بار را بصورت ناگهانی به گره وسطی خرپا وارد می کند و پس از گذشت 0.01 s این بار بصورت خطی کاهش یافته و در لحظه t=0.02 s به صفر می رسد. به عنوان خروجی مساله بدست آوردن عکس العمل مدل در 0.04 ثانیه اول پس از اعمال بار و نیز نمودارهای جابجایی-زمان گره میانی خرپا و عکس العمل تکیه گاه-زمان مورد نظر استبارگذاری دینامیک(بخش 2) Load برای اعمال بار متغیر روی گره میانی خرپا وارد ماژول Load شوید. از آنجایی که بارگذاری نسبت به زمان متغیر است باید این تغییرات نسبت به زمان را برای نرم افزا تعریف کنیم. به این منظور در ماژول Load و از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید. Tools / Amplitude / Create آنچه در این قسمت تحت عنوان دامنه (Amplitude ) تعریف می شود به عنوان ضریب در بار اصلی ضرب می شود. در واقع بار وارد بر خرپا برابر خواهد بود با: Load On Truss = (Amplitude) * (Load) در پنجره Create Amplitude تنظیمات زیر را انجام دهید. Name: Amp-1 Type: Tabular جهت تعریف نمودار بارگذاری مقادیر زیر را وارد کنید. Amplitude Time/Frequency 1 0 1 0.01 0 0.02 حال که دامنه بارگذاری تحت عنوان Amp-1 تعریف شده است می توان مقدار بار را در نرم افزار وارد کرد. از نوار ابزار ، Create Load ، را اجرا کنید. تنظیمات زیر را اعمال کنید. Name: Load-1 Step: Step-1 Category: Mechanical Types For Selected Step: Concentrated Force گره میانی خرپا را انتخاب و تنظیمات زیر را در پنجره Edit Load انجام دهید. CF1 = 0 CF2=-10000 Amplitude: Amp-1 تکیه گاهها را مطابق مثال 1 اعمال کنید. Mesh در مازول Mesh مطابق مثال 1 مدل را شبکه بندی کنید. Job در ماژول Job یک Job جدید به نام Dynamic-Truss ایجاد کرده ، مدل را Save و آنگاه Submit کنید. بعد از آنکه مدل را Submit کردید با اجرای Monitor می توانید روند حل مساله را دنبال کنید. Visualization با انتخاب گزینه Results وارد ماژول Visualization شوید. نتایج مختلف بدست آمده را طبق آنچه در مثالهای قبل نیز آموختید می توانید مشاهده کنید. جهت مشاهده کانتورهای تنش ، plot Contour Deformed را انتخاب نمائید. برای آنکه میزان جابجایی هایی که نرم افزار نمایش می دهد ، محسوس و قابل مشاهده باشد می توانید مقیاس جابجایی ها را چند برابر کنید. برای این کار از نوار ابزار plot Common Options ، Common Options ،

viagra beipackzettel
جمعه 17 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر