تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - ریختگری در قالب دوغ آبی(بخش 1) (casting in the form of slurry)
----------------------------------- ---------------------------------------
سه شنبه 27 آبان 1393

ریختگری در قالب دوغ آبی(بخش 1) (casting in the form of slurry)

   نوشته شده توسط: ادریس    نوع مطلب :ریخته گری دقیق ،متالورژی ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share
روش ریخته گری دقیق تعریف :

‌ریخته گری دقیق به روشی اطلاق میشود كه در ان قالب با استفاده از پوشاندن مدل های از بین رونده توسط دوغاب سرامیكی ایجاد می وشد. مدل (‌كه معمولا از موم یا پلاستیك است ) توسط سوزاندن با یاذوب كردن از محفظه قالب خارج می شود.

ویژگی :
در روشهای قالبگیری در ماسه ، مدلهای چوبی یا فلزی به منظور تعبیه شكل قطعه در داخل مواد قالب مورد استفاده قرار میگیرد. در اینگونه روشا مدلها قابلیت استفاده مجدا دارند ولی قالب فقط یكبار استفاده می شود. در روش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یك بار استفاده می شود. درروش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یك بار استفاده می شود .

مزایا و محدودیتها
الف: مهمترین مزایای روش ریخته گری دقیق عبارتند از : - تولید انبوه قطعات با اشكال پیچیده كه توسط روشهای دیگر ریخته گری نمی توان تولید نمود توسط این فرایند امكان پذیر می شود. - مواد قالب و نیز تكنیك بالای این فرایند،‌- امكان تكرار تولید قطعات با دقت ابعادی وصافی سطح یكنواخت را میدهد. - این روش برای تولید كلیه فلزات و آلیاژهای ریختگی به كار می رود . همچنین امكان تولید قطعاتی از چند آلیاژ مختلف وجود دارد. - توسط این فرآیند امكان تولید قطعاتی با حداقل نیاز به عملایت ماشینكاری و تمام كاری وجود دارد. بنابراین محدودیت استفاده از آلیاژهای با قابلیت ماشینكاری بد از بین می رود. - در این روش امكان تولید قطعات با خصوصا متالورژیكی بهتر وجود دارد. - قالبت تطابق برای ذوب و ریخته گری قطعات در خلاء وجود دارد. - خط جدایش قطعات حذف می شود و نتیجتا موجب حذف عیوبی می شود كه در اثر وجود خط جدایش به وجود می آید.. –
ب:مهمترین محدودیتهای روش ریخته گری دقیق عبارتنداز : - اندازه و وزن قطعات تولید شده توسط این روش محدود بوده و عموما قطعات با وزن كمتر از 5 كیلوگرم تولید می شود . - هزینه تجهیزات و ابزارها در این روش نسبت به سایر روشها بیشتر است.انواع روشهای ریخته گری دقیق:

در این فرایند دو روش متمایز در تهیه قالب وجود دارد كه عبارتند از روش پوسته ای و روش توپر به طور كلی این دو روش درتهیه مدل با هم اختلاف ندارند بلكه در نوع قالبها با هم تفاوت دارند. فرایند قالبهای پوستهای سرامیكی پوسته ای سرامیكی درریخته گری دقیق: برای تولید قعطات ریختگی فولادی ساده كربنی ، فولادهای آلیاژی ،‌فولاد های زنگ نزن، مقاومت به حرارت ودیگر آلیاژهایی با نقطعه ذوب بالای این روش به كار می رود به طور شماتیك روش تهیه قالب را در این فرآیند نشان می دهند كه به ترتیب عبارتند از :
الف : تهیه مدلها : مدلهای مومی یا پلاستیكی توسط ورشهای مخصوص تهیه میشوند.
ب : مونتاژ مدلها : پس از تهیه مدلهای مومی یا پلاستیك معمولا تعدادی از آنها ( این تعداد بستگی به شكل و اندازه دارد) حول یك راهگاه به صورت خوشه ای مونتاژ می شوند در ارتباط باچسباندن مدلها به راهگاه بار ریز روشهای مختلف وجود دارند كه سه روش معمولتر است و عبارتند از :
روش اول: محل اتصال در موم مذاب فرو برده می شود و سپس به محل تعیین شده چسبانده می شود .
روش دوم: این روش كه به جوشكاری مومی معروف است بدین ترتیب است كه محلهای اتصال ذوب شده به هم متصل می گردند .
روش سوم: روش سوم استفاده از چسبهای مخصوص است كه محل اتصال توسط جسبهای مخصوص موم یا پلاستیكی به هم چسبانده می شود. روش اتصال مدلهای پلاستیكی نیز شبیه به مدلهای مومی می باشد..
ج : مدل خوشه ای و ضمائم آن در داخل دو غاب سرامیكی فرو برده می شود. درنتیجه یك لایه دو غاب سرامیكی روی مدل را می پوشاند
د:در این مرحله مدل خوشه ای در معرض جریان باران ذرات ماسه نسوز قرار میگیرد.‌تایك لایه نازك درسطح آن تشكیل شود .
ه: پوسته سرامیكی ایجاده شده در مرحله قبل كاملاخشك می شوند تا سخت و محلم شوند. مراحل ( ج ) (د) ( ه) مجددا برای جند بار تكرار می شود . تعداد دفعات این تكرار بستگی به ضخامت پوسته قالب مورد نیاز دارد. معمولا مراحل اولیه از دوغابهایی كه از پودرهای نرم تهیه شده ،‌استفاده شده و بتدریج می توان از دو غاب و نیز ذرات ماسه نسوز درشت تر استفاده نمود. صافی سطح قطعه ریختگی بستگی به ذرات دو غاب اولیه و نیز ماسه نسوز اولیه دارد.
ز: مدول مومی یا پلاستیكی توسط ذوب یا سوزانده از محفظه قالب خارج می شوند، به این عملیات موم زدایی می گویند . درعملیات موزدایی بایستی توجه نمود كه انبساط موم سبب تنش وترك در قالب نشود
ح: در قالبهای تولید شده عملیات بار ریزی مذاب انجام می شود ط: پس از انجماد مذاب ،‌پوسته سرامیكی شكسته میشود.
ی: در آخرین مرحله قطعات از راهگاه جدا می شوند.
مواد نسوز در فرآیند پوسته ای دقیق:
نوعی سیلیس به دلیل انبساطی حرارتی كم به طور گسترده به عنوان نسوز در روش پوسته ای دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده نسوز برای ریخته گری آلیاژهای آهنی و آلیاژهای كبالت مورد استفاده قرار می گیرد. زیر كنیم شاید بیشترین كاربرد را به عنوان نسوز در فرآیند پوسته ای دارد. این ماده بهترین كیفیت را در سطوح قطعه ایجاد نموده و در درجه حرارتهای بالا پایدار بوده و نسبت به خوردیگ توسط مذاب مقاوم است. آلومین به دلیل مقاومت كم در برابر شوك حرارتی كمتر مورد استفاده قرار میگیرد. به هر حال در برخی موارد به دلیل مقاومت در درجه حرارت بالا ( تا حدودc ْ1760 مورد استفاده قرار می گیرد.
چسبها :‌مواد نسوز به وسیله چسبها به یكدیگر می چسبد این چسبها معمولا شیمیایی می باشند سلیكات اتیل ،‌سیلیكات سدیم و سیلیس كلوئیدی . سیلیكات اتیل باعث پیدایش سطح تمام شده بسیار خوب میشوند. سیلیس كلوئیدی نیز باعث بوجود آمدن سطح تمام شده عالی می شود.
اجزای دیگر: یك تركیب مناسب علاوه بر مواد فوق شامل مواد دیگری است كه هر كدام به منظور خاصی استفاده می شود.
این مواد به این شرح است : - مواد كنترل كننده ویسكوزیته - مواد تركننده جهت كنترل سیالیت دو غاب و قابلیت مرطوب سازی مدل - مواد ضد كف جهت خارج كردن حبابهای هوا - مواد ژلاتینی جهت كنترل در خشك شدن و تقلیل تركها فرایند تهیه قالبهای توپر در ریخته گری دقیق: شكل به طول شماتیك مراحل تهیه قالب به روش توپر را نشان می دهد كه عبارتند از :
الف : تهیه مدلهای ذوب شونده
ب :‌مونتاژ مدلها : این عملیات درقسمت
ج: توضیح داده شده ح: مدلهای خوشه ای و ضمائم آن درداخل درجه ای قرار میگیرد و دوغاب سرامیكی اطراف آن ریخته میشودتا درجه با دو غاب دیرگداز پر شود. به این دو غاب دو غاب پشت بند نیز گفته میشود . این دو غاب در هوا سخت می شود و بدین ترتیب قالب به اصطلاح توپر تهیه می شود
د: عملیات بار ریزی انجام میشود
ه : قالب سرامیكی پس ازانجماد مذاب شكسته می شود
و: قطعات از راهگاه جدا می شوند شكل دادن به روش ریخته گری دو غابی مقدمه این طریقه شبیه كار فیلتر پرس است ، به این معنا كه مقدار آب به مواد اولیه اضافه شده تا حالت دو غابی به خود بگیرد. باید خارج شود ،به این دلیل برای ساختن اشیا روش كندی است . به طور كلی این روش موقعی مورد استفاده قرار میگیرد كه شكل دادن به روشهای اقتصادی تر غیر ممكن باشد. ازطرف دیگر مواقعی از این روش اسفتاده می كنند كه تعدااد زیادی از قطعه مورد درخاواست نباشد . برتری بارز این روش در تولید قطعات پیچیده است . دوغاب،‌داخل قالبهای گچی متخلخل كه شكل مورد نظر را دارد، ریخته می شود . آب دو غاب جذب قالب شده و دراثر این عمل یك لایه از مواد دو غاب به دیواره قالب بسته می شود و شكل داخل قالب را به خود می گیرد
. دو غاب در داخلی قالب باقی می ماند تا زمانی كه لایه ضخامت مورد نظر را پیدا كند. اگر ریخته گری تو خالی نباشد ،‌نیازی به تخلیه دو غاب نیست ، ولی برای قطعاتی كه توخالی باشند، قالب برگدانده میشود . دو غاب اضافی كه روی سطح قالب قرار دارد،‌به وسیله كرادكی تراشیده می شود . سپس لایه اضافی با كمك چاقو در ناحیه ذخیره برداشته می شود . جدارة تشكیل دشه كه همان قطعه نهایی موردنظر است، درقالب باقی می ماند تا زمانی كه كمی منقبض شده و از قالب جدا شود. سپس می توان آن را از قالب در آورد . بعد از اینكه قطعه مورد نظر خشك شد،‌كلیه خطوط اضافی كه دراثر قالب روی آن ایجاد شده است، با چاقو زده و یا به وسیله اسفنج تمیز می شود در این مرحله قطعه آماده پخت است . چون آب اضافی دو غاب حین ریخته گری خارج شده ، سطح دو غاب در داخل قالب پایین می آید. به این دلیل معمولا یك حلقه بالای قالب تعبیه می شود تا دو غاب را بالای قعطه مورد نظر نگه دارد. این حلقه ممكن است از گچ و یا از لاستیك ساخته شود . اگر ازگچ ساخه شود ، داخل آن نیز دو غاب به جدا بسه شده و با كمك چاقو تراشیده میشود. وقتی كه جسم داخل قالب گچی كمی خشك شد،‌اسفنجی نمدار دور آن كشیده می شود تا سطحی صاف به دست آید . این روش كه در بالا به ان اشاره شد ، برای ریخته گری اجسامی است كه داخل آنها خالی است . مانند گلدان، زیر سیگاری ، و غیره ... اما طریقه ای هم هست كه برای ساختن اجسام توپر به كار می رود ، به این تریتب كه دو غاب داخل قالب می ماند تا اینكه تمام آن سف شود. برای ساختن اشیایی كه شكل پیچیده دارند ، ممكن است قالب گچی ازچندین قعطه ساخته شود تا بتوانیم جسم داخل آن را از قالب خارج كنیم ، هر قطعه قالب شامل جای خالی است كه قعطه قالب دیگر در آن جا می گیرد. (‌نروماده ) اگر قالب دارای قطعات زیادباشد،‌لازم است در حین ریخته گری خوب به هم چسبد این كار را می توان به وسیله نوار لاستیك كه محكم به دور آن می بندیم انجام دهیم . هنگام در اوردن جسم از قالب باید این نوار لاستیكی را باز كرده و برداریم. غلظت مواد ریخته گری باید به اندازه كافی باشد كه باعث اشباع شدن قالب از آب نشود . بخصوص موادی كه شامل مقدار زیادی خاك رس هستند،‌غلظت آنها به قدری كم خواهد شد كه ریخته گری آنها مشكل شده و معایبی هم در حین ریخته گری ایجادمی شود. برای اینكه دو غاب را به اندازه كافی روان كنیم . مواد روانسازی به دو غاب اضافه می شود.
ریخته گری دو غابی تجهیزات مورد نیاز: مواد مورد نیاز - مواد اولیه - آب - روانساز( سودا و سیلیكات سدیم یا آب شیشه ) ابزار مورد نیاز - همزان الكتریكی - ترازو ( با دقت 1/0و01/0 گرم) - پارچ دردار - قالب گچی مورد نیاز ( قالب قوری - لوله و قالب هاون آزمایشگاهی - دسته هاون آزمایشگاهی - دسته هاون ) - ویسكوزیته متر ریزشی با بروكفید - لاستیك نواری - میز كار آماده سازی دو غاب توزین و اختلاط مواد اولیه :‌در تولید فرآورده های سرامیكی ،‌عمل توزین مواد اولیه به طور كلی می تواند به دو روش انجام شود
. (‌توزین به روش خشك ) (‌توزین به روش تر )‌در مرحله تهیه و آماده سازی بدنه ،‌روش توزین عامل بسیار مهم و تعیین كننده ای است.


>
برچسب ها: ریختگری در غالب دوغابی روش ریخته گری دقیق تعریف : ‌ریخته گری دقیق به روشی اطلاق میشود كه در ان قالب با استفاده از پوشاندن مدل های از بین رونده توسط دوغاب سرامیكی ایجاد می وشد. مدل (‌كه معمولا از موم یا پلاستیك است ) توسط سوزاندن با یاذوب كردن از محفظه قالب خارج می شود. ویژگی : در روشهای قالبگیری در ماسه ، مدلهای چوبی یا فلزی به منظور تعبیه شكل قطعه در داخل مواد قالب مورد استفاده قرار میگیرد. در اینگونه روشا مدلها قابلیت استفاده مجدا دارند ولی قالب فقط یكبار استفاده می شود. در روش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یك بار استفاده می شود. درروش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یك بار استفاده می شود . مزایا و محدودیتها الف: مهمترین مزایای روش ریخته گری دقیق عبارتند از : - تولید انبوه قطعات با اشكال پیچیده كه توسط روشهای دیگر ریخته گری نمی توان تولید نمود توسط این فرایند امكان پذیر می شود. - مواد قالب و نیز تكنیك بالای این فرایند ، ‌- امكان تكرار تولید قطعات با دقت ابعادی وصافی سطح یكنواخت را میدهد. - این روش برای تولید كلیه فلزات و آلیاژهای ریختگی به كار می رود . همچنین امكان تولید قطعاتی از چند آلیاژ مختلف وجود دارد. - توسط این فرآیند امكان تولید قطعاتی با حداقل نیاز به عملایت ماشینكاری و تمام كاری وجود دارد. بنابراین محدودیت استفاده از آلیاژهای با قابلیت ماشینكاری بد از بین می رود. - در این روش امكان تولید قطعات با خصوصا متالورژیكی بهتر وجود دارد. - قالبت تطابق برای ذوب و ریخته گری قطعات در خلاء وجود دارد. - خط جدایش قطعات حذف می شود و نتیجتا موجب حذف عیوبی می شود كه در اثر وجود خط جدایش به وجود می آید.. – ب:مهمترین محدودیتهای روش ریخته گری دقیق عبارتنداز : - اندازه و وزن قطعات تولید شده توسط این روش محدود بوده و عموما قطعات با وزن كمتر از 5 كیلوگرم تولید می شود . - هزینه تجهیزات و ابزارها در این روش نسبت به سایر روشها بیشتر است. انواع روشهای ریخته گری دقیق: در این فرایند دو روش متمایز در تهیه قالب وجود دارد كه عبارتند از روش پوسته ای و روش توپر به طور كلی این دو روش درتهیه مدل با هم اختلاف ندارند بلكه در نوع قالبها با هم تفاوت دارند. فرایند قالبهای پوستهای سرامیكی پوسته ای سرامیكی درریخته گری دقیق: برای تولید قعطات ریختگی فولادی ساده كربنی ، فولادهای آلیاژی ، ‌فولاد های زنگ نزن ، مقاومت به حرارت ودیگر آلیاژهایی با نقطعه ذوب بالای این روش به كار می رود به طور شماتیك روش تهیه قالب را در این فرآیند نشان می دهند كه به ترتیب عبارتند از : الف : تهیه مدلها : مدلهای مومی یا پلاستیكی توسط ورشهای مخصوص تهیه میشوند. ب : مونتاژ مدلها : پس از تهیه مدلهای مومی یا پلاستیك معمولا تعدادی از آنها ( این تعداد بستگی به شكل و اندازه دارد) حول یك راهگاه به صورت خوشه ای مونتاژ می شوند در ارتباط باچسباندن مدلها به راهگاه بار ریز روشهای مختلف وجود دارند كه سه روش معمولتر است و عبارتند از : روش اول: محل اتصال در موم مذاب فرو برده می شود و سپس به محل تعیین شده چسبانده می شود . روش دوم: این روش كه به جوشكاری مومی معروف است بدین ترتیب است كه محلهای اتصال ذوب شده به هم متصل می گردند . روش سوم: روش سوم استفاده از چسبهای مخصوص است كه محل اتصال توسط جسبهای مخصوص موم یا پلاستیكی به هم چسبانده می شود. روش اتصال مدلهای پلاستیكی نیز شبیه به مدلهای مومی می باشد.. ج : مدل خوشه ای و ضمائم آن در داخل دو غاب سرامیكی فرو برده می شود. درنتیجه یك لایه دو غاب سرامیكی روی مدل را می پوشاند د:در این مرحله مدل خوشه ای در معرض جریان باران ذرات ماسه نسوز قرار میگیرد.‌تایك لایه نازك درسطح آن تشكیل شود . ه: پوسته سرامیكی ایجاده شده در مرحله قبل كاملاخشك می شوند تا سخت و محلم شوند. مراحل ( ج ) (د) ( ه) مجددا برای جند بار تكرار می شود . تعداد دفعات این تكرار بستگی به ضخامت پوسته قالب مورد نیاز دارد. معمولا مراحل اولیه از دوغابهایی كه از پودرهای نرم تهیه شده ، ‌استفاده شده و بتدریج می توان از دو غاب و نیز ذرات ماسه نسوز درشت تر استفاده نمود. صافی سطح قطعه ریختگی بستگی به ذرات دو غاب اولیه و نیز ماسه نسوز اولیه دارد. ز: مدول مومی یا پلاستیكی توسط ذوب یا سوزانده از محفظه قالب خارج می شوند ،

http://whittvolsa.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:48 ب.ظ

You suggested it adequately.
bulk cialis cialis dose 30mg cialis 5mg generic cialis levitra look here cialis cheap canada tadalafil 20mg legalidad de comprar cialis cialis flussig viagra vs cialis vs levitra interactions for cialis
cost of cialis at cvs
یکشنبه 2 تیر 1398 04:50 ق.ظ

Kudos! I like this.
comprar cialis 10 espa241a cialis cost order cialis from india cialis 5 mg schweiz free cialis bulk cialis buy cialis online nz cialis per paypa we choice cialis uk 5 mg cialis coupon printable
http://webjoyti.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:03 ب.ظ

Thank you! A lot of tips!

viagra vs cialis vs levitra how to purchase cialis on line cialis diario compra cialis professional yohimbe cialis tablets for sale link for you cialis price cialis without a doctor's prescription cialis billig cialis 20 mg effectiveness buy generic cialis
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 08:07 ب.ظ

Fantastic material. Cheers!
cialis super kamagra cialis great britain only now cialis 20 mg cialis generic availability precios cialis peru tadalafil 5mg cialis generico rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg cialis sicuro in linea
http://ametur.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 04:21 ق.ظ

Regards! Useful information.
cialis dosage recommendations generic cialis at the pharmacy precios de cialis generico click here take cialis cialis rezeptfrei sterreich look here cialis order on line canadian cialis cialis professional yohimbe tadalafil 5mg cialis without a doctor's prescription
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:03 ق.ظ

You actually stated this perfectly!
miglior cialis generico canada discount drugs cialis only best offers cialis use tadalafil generic we recommend cheapest cialis cialis for bph compare prices cialis uk cialis efficacit cialis cuantos mg hay wow look it cialis mexico
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:20 ب.ظ

Thank you, Awesome information!
cialis generico online generic cialis levitra cialis side effects dangers cialis australian price cialis bula cialis herbs cialis daily reviews tadalafil tablets buying cialis in colombia we use it 50 mg cialis dose
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:05 ق.ظ

Thank you, Lots of content!

preis cialis 20mg schweiz does cialis cause gout cialis 20mg generic low dose cialis enter site natural cialis cialis bula cialis sicuro in linea canada discount drugs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne prix de cialis
http://nahaden.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:17 ق.ظ

Fine material. Cheers.
order a sample of cialis cialis free trial cialis usa cost cialis without a doctor's prescription cialis generika in deutschland kaufen cialis daily where do you buy cialis no prescription cialis cheap cialis australia org look here cialis order on line
http://gulfnislu.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:35 ق.ظ

Really a lot of wonderful info.
cialis kaufen wo cialis cuantos mg hay cialis canada on line cialis generico cialis online cialis in sconto buying cialis in colombia generic for cialis cialis 05 buy brand cialis cheap
best online cialis pharmacy reviews
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:06 ق.ظ

Information certainly taken!!
cialis with 2 days delivery 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis best buy cialis prezzo in linea basso only here cialis pills we use it 50 mg cialis dose only here cialis pills order a sample of cialis miglior cialis generico buy cialis online cheapest
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 05:39 ب.ظ

You actually said that very well.
cialis generika in deutschland kaufen how much does a cialis cost if a woman takes a mans cialis cialis tablets cialis soft tabs for sale cialis herbs cialis side effects cialis soft tabs for sale viagra cialis levitra import cialis
http://raugrilgia.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:05 ق.ظ

Useful facts. Thanks a lot!
buying brand cialis online cialis australian price acquisto online cialis click here cialis daily uk cialis lowest price viagra or cialis tadalafil 5mg cialis farmacias guadalajara brand cialis generic cialis price in bangalore
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 12:57 ب.ظ

You expressed that wonderfully.
how does cialis work enter site natural cialis cialis side effects dangers canadian drugs generic cialis cialis online deutschland we like it safe cheap cialis buy cialis online cheapest tadalafil 20mg cialis 20 mg cut in half cialis et insomni
http://lighcogagg.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:15 ق.ظ

Good information. Regards.
cialis for bph recommended site cialis kanada cialis wir preise cialis prezzo al pubblico cialis flussig we recommend cialis best buy cialis 5 mg scheda tecnica cialis para que sirve tadalafil generic cialis generic availability
http://camoma.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

Very good data. Kudos.
click here cialis daily uk cialis generico milano brand cialis nl cialis online cialis alternative cialis 5 mg funziona cialis 100mg suppliers we like it safe cheap cialis opinioni cialis generico generic cialis 20mg tablets
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:40 ب.ظ

Many thanks. I value it.
i recommend cialis generico buying brand cialis online prezzo di cialis in bulgaria how does cialis work tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg purchasing cialis on the internet cialis coupons printable preis cialis 20mg schweiz cialis e hiv
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:49 ق.ظ

Beneficial content. Thanks a lot.
generic cialis review uk achat cialis en itali canada discount drugs cialis viagra vs cialis cialis vs viagra cialis per paypa generic cialis 20mg tablets acheter cialis kamagra cialis para que sirve cialis for sale
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:31 ق.ظ

Valuable content. Cheers!
comprar cialis navarr cialis australia org purchasing cialis on the internet cialis generika acheter du cialis a geneve cialis italia gratis prices for cialis 50mg cialis pills boards buy generic cialis cialis professional from usa
xan you buy viagra over the xoubter uk
جمعه 17 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Thank you a bunch for sharing this with all people you actually recognize what you are talking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website =). We can have a hyperlink exchange contract between us
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 08:53 ب.ظ

Truly quite a lot of beneficial tips!
good canadian online pharmacies drugstore online shopping reviews is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy canada reviews canadian drugstore canada viagra canadian pharmacies shipping to usa best canadian pharmacies online most reliable canadian online pharmacies canadian drugs
http://canadianpharmacyes.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 07:17 ق.ظ

Effectively voiced really! .
canadian pharcharmy online24 canadian pharmacy viagra canadian pharmaceuticals nafta online canadian pharmacy canadian pharmacies stendra trusted pharmacy canada canada online pharmacies drugstore online shopping reviews canadian pharmacy uk delivery online pharmacies in usa
buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 06:59 ق.ظ

Kudos, Helpful stuff.
generic for cialis cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada how do cialis pills work cialis 5 effetti collaterali cialis italia gratis achat cialis en suisse tadalafilo cialis generico lilly acheter cialis kamagra
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:49 ق.ظ

Seriously all kinds of excellent info.
cialis patent expiration cilas safe site to buy cialis online cialis billig cialis 5 mg effetti collateral discount cialis canada discount drugs cialis tarif cialis france cost of cialis per pill cialis generico in farmacia
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Very good info. Kudos.
cialis venta a domicilio cost of cialis per pill comprar cialis navarr generic cialis 20mg tablets achat cialis en europe buy name brand cialis on line cialis 5mg cialis 50 mg soft tab cialis rckenschmerzen callus
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:38 ق.ظ

Cheers. Helpful information!
cialis para que sirve generic cialis pill online cialis for sale buy cialis uk no prescription cialis 5 mg scheda tecnica dosagem ideal cialis look here cialis order on line tadalafil 20 mg cialis lilly tadalafi we like it cialis price
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 04:33 ب.ظ

You made your position quite clearly.!
generic cialis at walmart achat cialis en itali click here cialis daily uk rezeptfrei cialis apotheke rezeptfrei cialis apotheke cialis diario compra cialis tadalafil only best offers 100mg cialis cialis online napol we use it cialis online store
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 05:13 ق.ظ

Excellent knowledge. With thanks.
cialis for sale comprar cialis 10 espa241a prezzo di cialis in bulgaria discount cialis generic cialis review uk cipla cialis online cialis authentique suisse cialis qualitat buy name brand cialis on line generic cialis soft gels
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 05:06 ب.ظ

Very good tips. Thank you.
trusted tabled cialis softabs cialis great britain we use it cialis online store cialis qualitat cialis 100mg suppliers how do cialis pills work can i take cialis and ecstasy we like it cialis soft gel cialis wir preise side effects of cialis
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:54 ق.ظ

Fantastic write ups. Many thanks.
weblink price cialis tadalafil generic cialis e hiv cialis professional from usa cialis purchasing 200 cialis coupon 40 mg cialis what if i take brand cialis nl buy name brand cialis on line cialis venta a domicilio
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30